New Page 1
 
New Page 1

67. الملك - Chương 67. Al-Mulk (Vương Quyền)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
67:1

Phúc thay Đấng mà quyền thống trị nằm trong Tay Ngài; và Ngài có toàn quyền định đoạt về tất cả mọi vấn đề.
67:2

Đấng đă tạo sự chết và sự sống để thử thách ai trong các người là người tốt nhất trong việc làm của ḿnh; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ.
67:3

Đấng đă tạo hóa bẩy tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; ngươi không thấy có sự mất cân đối nào trong việc tạo hóa của Đấng ar-Rahman (Allah). Bởi thế, hăy quay nh́n nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào chăng?
67:4

Rồi quay nh́n hai lần nữa xem, cái nh́n của ngươi sẽ trở lại ngươi mờ nhạt và rũ rượi.
67:5

Và chắc chắn TA (Allah) đă trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc đèn và làm chúng thành những chiếc hỏa tiễn rượt đánh những tên Shaytan; và TA đă chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt của Lửa ngọn;
67:6

Và cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi đến cuối cùng xấu xa nhất.
67:7

Khi bị quẳng vào đó, chúng sẽ nghe tiếng nó gầm gừ và sôi sục.
67:8

Nó gần như muốn phát nổ v́ giận dữ: Mỗi lần một nhóm người bị quẳng vào đó, những vị cai ngục lên tiếng hỏi: “Há không có một người báo-trước nào đến với các người?”
67:9

Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Chắc chắn đă có một người báo trước đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi đă bài bác và nói: 'Allah đă không ban một điều nào xuống cả. Quí vị đă lầm lạc quá to'.”
67:10

Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ th́ đâu đến nỗi trở thành cư dân của Hỏa ngục.”
67:11

Bởi thế, chúng đă thú tội của chúng. Nhưng các cư dân của Lửa cháy ở quá xa (sự khoan hồng của Allah)!
67:12

Quả thật, những ai sợ Đấng Rabb (Allah) Vô h́nh của họ th́ sẽ được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn.
67:13

Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bố lời nói của các người th́ quả thật, Ngài vẫn biết rơ những điều nằm trong ḷng ngực.
67:14

Há Ngài không biết người mà Ngài đă tạo; và Ngài là Đấng Rất mực Tinh tế, Đấng Rất mực Am tường.
67:15

Ngài là Đấng đă làm trái đất để phục vụ các người. Do đó, hăy băng qua các khoảng đất rộng lớn của nó và dùng thực phẩm mà Ngài cung cấp. Và việc phục sinh là nhiệm vụ của Ngài.
67:16

Há các người cảm thấy an-toàn tránh khỏi Đấng ở trên trời làm cho đất nuốt mất các người khi nó rung chuyển dữ dội?
67:17

Há các người cảm thấy an toàn tránh khỏi Đấng ở trên trời gởi một cơn trốt dữ dội đến trừng phạt các người? Các người sẽ sớm biết Lời Cảnh cáo của TA như thế nào?
67:18

Và chắc chắn những ai trước chúng đă bài bác (Lời Cảnh cáo của TA). Hăy xem sự trừng phạt của TA như thế nào!
67:19

Há chúng không quan sát những con chim bên trên chúng x̣e cánh và xếp cánh của chúng như thế nào? Duy chỉ Đấng Ar-Rahman (Allah) nắm vững chúng. Quả thật, Ngài nh́n thấy hết mọi vật.
67:20

Há ai là đấng, ngoài Đấng Ar-Rahman (Allah), có khả năng cử một đạo quân đến trợ giúp các người? Quả thật, những kẻ vô niềm tin chỉ hoang tưởng.
67:21

Hoặc ai là đấng có thể cung dưỡng các người nếu Ngài ngưng cung cấp bổng lộc của Ngài? Không, chúng tiếp tục ương ngạnh và cự tuyệt.
67:22

Thế ai được hướng dẫn? một người bước đi gục mặt xuống đất hay một người bước đi ngang nhiên trên chính đạo?
67:23

Hăy bảo: “Ngài (Allah) là Đấng đă sản sinh các người và phú cho các người thính giác, thị giác và lương tri. Các người tạ ơn Ngài thật là ít!
67:24

Hăy bảo: “Ngài là Đấng đă rải rắc các người khắp nơi trên mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về với Ngài.
67:25

Chúng bảo: “Lời hứa (Phục sinh) này chừng nào thể hiện nếu quí vị nói thật?”
67:26

Hăy bảo: “Duy chỉ Allah có đủ hiểu biết về nó; Ta chỉ là một người báo-trước công khai.”
67:27

Bởi thế, khi thấy nó đến gần, gương mặt của những kẻ vô đức tin sa sầm; và có lời: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện.”
67:28

Hăy bảo: “Các người thấy chăng, nếu Allah muốn tiêu diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan hồng bọn ta th́ ai có thể giải cứu những kẻ vô đức tin thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn?”
67:29

Hăy bảo: “Ngài là Đấng ar-Rahman mà bọn ta tin tưởng và phó thác. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lầm lạc rơ rệt.”
67:30

Hăy bảo: “Há các người nhận thấy, nếu vào một buổi sáng nào đó, mạch nước của các người rút mất tiêu xuống ḷng đất th́ ai là đấng sẽ mang nước mạch trong vắt đến tiếp liệu cho các người?”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M