New Page 1
 
New Page 1

66. التحريم - Chương 66. At-Tahrim (Tự Cấm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
66:1

Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm dùng món mà Allah chấp thuận cho Ngươi chỉ v́ muốn làm vừa ḷng các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
66:2

Chắc chắn, trước đây, Allah đă qui định cho các người (Muslim) phương cách xóa bỏ lời thề. Và Allah là Chủ nhân của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Chí Minh.
66:3

Và khi Nabi thổ lộ chuyện thầm kín cho một bà vợ của Người sau đó bà tiết lộ nó ra ngoài. Và Allah cho Người biết điều đó. Người đă xác nhận một phần (câu chuyện) và bỏ qua một phần khác. Bởi thế, khi Người cho bà (Hafsah) biết sự việc, th́ bà bảo: “Ai đă cho ḿnh biết điều này? (Nabi) đáp: “(Allah), Đấng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), đă cho tôi biết sự thật.”
66:4

Nếu hai ngươi quay về sám hối với Allah, th́ tấm ḷng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai ngươi tiếp tay nhau chống lại Người (Nabi) th́ Allah, Đấng Bảo Hộ của Người, và (Thiên thần) Jibril và các tín đồ đức hạnh và các thiên thần sau sự việc đó sẽ ủng hộ Người.
66:5

Nếu Người ly-dị các bà, th́ có lẽ Rabb (Allah) của Người sẽ đổi lại cho Người các bà vợ tốt hơn các bà: các nữ Muslim có đức tin, sùng kính, năng sám hối (với Allah), thờ phụng (Allah), nhịn chay, đă có một đời chồng hay c̣n trinh.
66:6

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy giữ ǵn bản thân và gia đ́nh của các người tránh khỏi Lửa mà chất đốt là con người (vô đức tin) và đá (tượng), do những Thiên thần lạnh lùng và nghiêm nghị quản lư; họ không bất tuân Allah về điều ǵ mà Ngài ra lệnh cho họ và thi hành nghiêm chỉnh những điều họ được truyền.
66:7

Hỡi những kẻ vô đức tin! Ngày nay các người chớ t́m cách chạy tội. Các người chỉ lănh quả báo về những điều mà các người đă từng làm.
66:8

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy chân thành quay về sám hối với Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các ḍng sông chảy vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi và những ai có đức tin cùng theo Người. Ánh sáng của họ sẽ chạy đằng trước và bên tay phải của họ; họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi v́ quả thật, Ngài có toàn quyền định đọat về tất cả mọi vấn đề.”
66:9

Hỡi Nabi! Hăy chiến đấu chống những kẻ vô đức tin và những kẻ đạo-đức giả và hăy nghiêm khắc với chúng; và nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một trạm đến cuối cùng xấu xa nhất.
66:10

Allah tŕnh bày cho những kẻ vô đức tin thí dụ điển h́nh về bà vợ của Nuh và bà vợ của Lut: Hai bà ở dưới quyền của hai người bề tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đă phản bội chồng. Nhưng họ chẳng giúp ǵ được cho hai bà tránh khỏi (h́nh phạt của) Allah; và có lời phán: “Hai bà hăy bước vào Lửa cùng với những kẻ đi vào.”
66:11

Và Allah tŕnh bày cho những người có đức tin một thí dụ điển h́nh về bà vợ của Fir'aun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngài nơi Thiên đàng và giải cứu bề tôi thoát khỏi Fir'aun cùng việc làm (tội lỗi) của y và giải cứu bề tôi thoát khỏi đám người làm điều sai quấy.”
66:12

Và Maryam, đứa con gái của 'Imran: Nàng đă giữ trọn tiết trinh. Bởi thế, TA (Allah) đă cử Ruh (Thiên thần Jibril) của TA hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng đă xác nhận sự Thật về Lời phán của Rabb (Allah) của Nàng và Kinh sách của Ngài (Allah); và Nàng là một nữ tín đồ sùng tín.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M