New Page 1
 
New Page 1

63. المنافقون - Chương 63. Al-Munafiqun (Những Người Đạo Đức Giả)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
63:1

Khi đến gặp Ngươi, những người đạo-đức-giả bảo: “Chúng tôi xác nhận ngài là Thiên sứ” trong lúc Allah biết Ngươi thực sự là Thiên sứ của Ngài. Và Allah cũng xác nhận những người đạo đức giả chắc chắn là những kẻ nói dối.
63:2

Chúng dùng lời thề của chúng làm b́nh phong. Bởi thế, chúng cản trở con đường của Allah. Những điều mà chúng đă từng làm thật là xấu xa.
63:3

Như thế là v́ chúng đă tin tưởng rồi lại phủ nhận đức tin; quả tim của chúng đă bị niêm kín cho nên chúng không am hiểu.
63:4

Và khi nh́n chúng, Ngươi trầm trồ dáng dấp bề ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của chúng. Chúng giống như những khúc gỗ dùng để chống đỡ. Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng la thét đều nhắm đến chúng. Chúng là kẻ thù. Bởi thế, hăy cảnh giác chúng. Allah tiêu diệt chúng. Chúng quay hướng về đâu?
63:5

Khi có lời bảo chúng: “Hăy đến để Thiên sứ cầu xin (Allah) tha thứ cho các anh.” Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn.
63:6

Dẫu Ngươi có cầu xin hay không cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng, th́ điều đó bằng thừa đối với chúng. Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người bướng bỉnh.
63:7

Chúng là những kẻ đă nói: “Chớ chi tiêu (bố thí) cho người nào theo Thiên sứ cho đến lúc họ bỏ đi.” Nhưng những người đạo đức giả không hiểu thấu kho tài nguyên của các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả.
63:8

Và chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về Madinah, người quyền thế nhất sẽ đuổi thằng tồi nhất ra khỏi đó.” Nhưng những người đạo đức giả không biết rằng quyền lực đều thuộc về Allah và Thiên sứ của Ngài và những người tin tưởng.
63:9

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ để cho tài sản và con cái của các người làm cho các người xao lăng việc tưởng nhớ Allah. Và ai làm thế th́ là những người sẽ thua thiệt.
63:10

Và hăy chi dùng phần tài sản mà TA đă cung cấp cho các người trước khi cái chết đến với mỗi người trong các người. Bởi v́ lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa th́ bề tôi sẽ bố thí (rộng răi) và trở thành một người làm điều thiện.”
63:11

Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người nào cả khi y đă măn hạn. Và Allah rất am tường về những điều các người làm.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M