New Page 1
 
New Page 1

61. الصف - Chương 61. As-Saff (Đội Ngũ Chiến Đấu)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
61:1

Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tôn vinh Allah bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
61:2

Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao các người nói ra những điều mà các người không làm?
61:3

Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các người nói ra những điều mà các người không thi hành.
61:4

Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con đường (Chính nghĩa) của Ngài theo đội ngũ chặt chẽ giống như một kiến trúc rắn chắc.
61:5

Và khi Musa bảo người dân của Người: “Này hỡi dân ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết chắc Ta là Thiên sứ được cử phái đến với các người? Bởi thế, khi chúng rẽ lối, Allah làm cho tấm ḷng của chúng lệch lạc; và Allah không hướng dẫn đám người bướng bỉnh, bất tuân.
61:6

Và (hăy nhớ) khi 'Isa, con trai của Maryam, bảo: “Hỡi con cháu Israel! Ta là Thiên sứ được cử phái đến với các người, tái xác nhận những điều trong Kinh Taurah đă có trước Ta và báo tin mừng về một Thiên sứ tên Ahmad sẽ đến sau Ta.” Nhưng khi Người đến với chúng với những bằng chứng rơ rệt th́ chúng bảo: “Đây là một tṛ phù thủy hiển hiện.”
61:7

Và c̣n ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc y được mời gia nhập Islam? Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
61:8

Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin căm ghét.
61:9

Và Ngài là Đấng đă cử phái Thiên sứ của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo của Chân lư đến để làm nó (Islam) trội hơn tất cả mọi tôn giáo mặc dầu người dân đa-thần căm ghét.
61:10

Hỡi những ai có niềm tin! Há TA sẽ chỉ dẫn các người đến với một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn?
61:11

Các người hăy tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài; và chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của các người. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết.
61:12

Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các ḍng sông chảy, nơi những chỗ ở tốt đẹp trong những ngôi Vườn 'Adn (vĩnh cửu). Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại.
61:13

Và một ân sủng khác mà các người yêu thích: Sự giúp đỡ của Allah và một cuộc thắng lợi gần kề. Và hăy báo tin mừng này cho những người tin tưởng.
61:14

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy là những người giúp đỡ (Chính nghĩa) của Allah, giống như điều mà ‘Isa, con trai của Maryam đă bảo các Tông đồ (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính nghĩa của) Allah?” Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người ủng hộ (Chính nghĩa) của Allah.” Nhưng một thành phần của con cháu Israel đă tin tưởng và một thành phần (khác) không có niềm tin. Nhưng TA đă tăng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống lại kẻ thù của họ cho nên họ đă chiến thắng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M