New Page 1
 
New Page 1

57. الحديد - Chương 57. Al-Hadid (Sắt)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
57:1

Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tôn vinh Allah bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
57:2

Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài làm cho sống và gây cho chết. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi vật.
57:3

Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; Đấng Biểu Hiện và là Đấng Ẩn Tàng ; và Ngài là Đấng Toàn Tri.
57:4

Ngài là Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày rồi ngự lên Thiên Ngai. Ngài Biết rơ vật ǵ chui xuống đất và vật ǵ từ dưới đất ngoi lên và vật ǵ từ trên trời rơi xuống và vật ǵ thăng lên trời. Và Ngài ở cùng với các người bất cứ nơi nào các người hiện diện . Và Allah thấy rơ điều các người làm.
57:5

Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Và mọi việc đều được tŕnh lên Ngài (quyết định).
57:6

Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm . Và Ngài biết điều nằm trong ḷng ngực.
57:7

Hăy tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. Và hăy chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đă ban cho các người thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chi dùng (theo con đường của Allah) th́ sẽ nhận một phần thưởng rất lớn.
57:8

Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Thiên Sứ đă kêu gọi các người hăy tin tưởng nơi Rabb (Allah) của các người; và chắc chắn Ngài (Allah) đă nhận lời giao ước của các người, nếu các người là những người thực sự có đức tin.
57:9

Ngài là Đấng đă ban cho Người bề-tôi (Muhammad) của Ngài các Lời mặc khải rơ rệt hầu Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người.
57:10

Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người đă chi dùng (tài sản của ḿnh) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xẩy ra cuộc đại thắng (vào Makkah). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu sau này về cấp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm.
57:11

Ai là người cho Allah mượn một phần mượn tốt th́ Ngài sẽ gia tăng nó nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dồi-dào.
57:12

Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin, nam và nữ: Ánh sáng của họ sẽ chạy trước mặt và bên phải của họ. “Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại.”
57:13

(Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói với những người có đức tin: “Hăy đợi chúng tôi với! Hăy cho chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có lời đáp lại: “Hăy trở lui về phía sau mà t́m ánh sáng đâu đó!” Thế rồi một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; phía bên trong nó sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía bên ngoài nó sẽ là phương hướng của sự trừng phạt (Hỏa ngục).”
57:14

Chúng sẽ gọi họ: “Há chúng tôi đă không nhập đoàn với quí vị?” Họ đáp: “Vâng, nhưng các anh đă tự để cho ḿnh bị cám dỗ, các anh chờ đợi; các anh nghi ngờ; và những ước muốn (hăo huyền) của các anh đă đánh lừa các anh cho đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shaytan) đă lừa gạt các anh về Allah.”
57:15

“Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ ở của các anh sẽ là Lửa: nó là bạn của các anh và là mức đến cuối cùng rất xấu xa.”
57:16

Há chưa phải là lúc để cho những ai có niềm tin (ư thức) rằng tấm ḷng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và trước các điều của Chân Lư đă được ban xuống và đừng bao giờ giống như những kẻ đă được ban cấp Kinh sách trước đây, do bởi thời gian đă kéo dài cho nên tấm ḷng của họ chai cứng. Và đa số bọn họ là những kẻ hư đốn, bướng bỉnh.
57:17

Nên biết rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đă chết khô. Chắc chắn Ngài tŕnh bày rơ các bằng chứng cho các người để may ra các người am hiểu.
57:18

Quả thật, những người bố thí, nam và nữ, và cho Allah mượn một phần mượn tốt th́ nó sẽ được gia tăng nhiều cho họ, và họ sẽ được một phần thưởng rộng răi.
57:19

Và những ai tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài th́ đều là những người chân thật và là các chứng nhân của sự Thật dưới cái nh́n của Rabb của họ. Họ sẽ được phần thưởng và ánh sáng của họ. Ngược lại, những ai không có niềm tin và bài bác các Dấu hiệu của TA (Allah) th́ sẽ là cư dân của Hỏa ngục.
57:20

Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là tṛ chơi, thú tiêu khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh đua làm giầu và sinh con đẻ cái. H́nh ảnh của nó giống như hoa mầu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; rồi nó bắt đầu tàn tạ, ngươi thấy nó úa vàng rồi khô héo và vỡ vụn. Nhưng ở Đời sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp cũng như sự Tha thứ và sự Hài ḷng của Allah . Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ dối lừa.
57:21

Hăy thi đua chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người tha thứ và Thiên đàng mà khoảng rộng bằng khoảng rộng của trời và đất gộp lại, được chuẩn bị sẵn cho những ai tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài. Đó là Thiên lộc mà Allah sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah là Chủ Nhân của Thiên lộc vĩ đại.
57:22

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ (Định Mệnh) trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất dễ đối với Allah.
57:23

Hầu các người chớ buồn về vật ǵ đă mất và chớ mừng cuống quưt về vật ǵ mà Ngài đăợ ban cho các người. Và Allah không yêu thương bất kỳ người khoác lác khoe khoang nào:
57:24

Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào quay lưng th́ quả thật Allah Rất mực Giầu có (Tự Đầy đủ) và Rất đáng Ca tụng.
57:25

Chắc chắn TA (Allah) đă cử các Thiên sứ của TA đến với những bằng chứng rơ rệt và đă ban xuống cùng với Họ Kinh sách và bàn Cân (Công lư) để nhân loại dựa theo đó mà duy tŕ nền công lư; và TA đă ban chất Sắt xuống chứa đựng một sức mạnh dữ dội và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại; và hầu Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Thiên sứ của Ngài trong vô h́nh. Quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng.
57:26

Và chắc chắn TA (Allah) đă cử phái Nuh và Ibrahim đến (làm Thiên sứ) và đă chỉ định hậu duệ của hai người lănh sứ-mạng tiếp thu thiên khải và Kinh sách. Bởi thế, trong họ, có người đi đúng đường, nhưng đa số là những kẻ hư đốn, bướng bỉnh.
57:27

Rồi TA cử phái các Thiên sứ (khác) của TA nối gót chân Họ. Và TA đă cử phái 'Isa, con trai của Maryam, tiếp theo và ban cho Người (Kinh) Injil và TA đă đặt trong ḷng của những ai tuân theo Người ('Isa) ḷng xót-thương và sự khoan-dung, nhưng chế độ tu viện là tự họ bày ra chứ TA đă không qui định cho họ bao giờ, ngoại trừ việc t́m cách làm hài ḷng Allah; nhưng họ không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn ban cho những ai có đức tin trong họ phần thưởng của họ. Nhưng đa số bọn họ là những kẻ bướng bỉnh.
57:28

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và tin tưởng nơi Thiên sứ của Ngài. Ngài (Allah) sẽ lấy ḷng Khoan dung của Ngài mà ban cho các người gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi đúng đường và sẽ tha thứ cho các người bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
57:29

Hầu những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết định được điều ǵ về thiên ân của Allah. Và rằng Thiên ân hoàn toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đại.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 80G0M