New Page 1
 
New Page 1

55. الرحمن - Chương 55. Ar-Rahman (Đấng Rất Mực Độ Lượng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
55:1

Đấng ar-Rahman (Rất mực Độ lượng)!
55:2

Đă dạy (Kinh) Qur'an.
55:3

Đă tạo hóa con người.
55:4

Đă dạy y ăn nói rành rẽ;
55:5

Mặt trời và mặt trăng (di chuyển) theo một sự tính toán;
55:6

Thảo mộc và cây cối đều phủ phục
55:7

Và bầu trời mà Ngài đă dựng cao và Ngài đă thiết lập bàn Cân.
55:8

Hầu các người không được vuợt quá mức quân b́nh.
55:9

Và hăy cân đúng và chớ cân thiếu;
55:10

Và trái đất mà Ngài đă trải rộng cho gia súc.
55:11

Nơi đó, mọc ra hoa quả và cây chà-là mang vỏ bọc trái.
55:12

Và cây lúa mang cộng lá và cây cỏ mang hương thơm.
55:13

Thế Ân huệ nào của Rabb (Đấng Chủ Tể) của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:14

Ngài đă tạo con người bằng đất sét ngân như loại làm đồ gốm.
55:15

Và Ngài đă tạo con Jinn bằng lửa ngọn không có khói.
55:16

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:17

Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của hai phương Đông và Rabb của hai phương Tây .
55:18

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:19

Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu.
55:20

Giữa hai chúng có một tấm chắn (phân ranh) mà chúng không thể vượt qua.
55:21

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:22

Ngọc trai và san hô được ṃ lấy từ hai biển nước.
55:23

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:24

Và tàu bè to như những quả núi trên đại dương là của Ngài.
55:25

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:26

Bất cứ ai (cái ǵ) trên nó (trái đất) đều phải tiêu tan.
55:27

Nhưng Sắc Diện của Rabb của Ngươi, Đấng đầy Quyền uy tối thượng và quang vinh sẽ bất diệt.
55:28

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:29

Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều yêu cầu Ngài. Ngài biểu thị công việc mới hằng ngày.
55:30

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:31

TA sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật !
55:32

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:33

Này hỡi tập đoàn Jinn và con người! Nếu các ngươi có khả năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đất th́ hăy vượt đi! Nhưng các ngươi có thể vượt qua được chỉ với quyền hạn được ban cấp.
55:34

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:35

Ngọn tên lửa và đồng thau nấu chảy (hay khói) sẽ được gởi đến tấn công hai ngươi. Và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ.
55:36

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:37

Và khi bầu trời sẽ chẻ đôi và sẽ đỏ rực như da thú.
55:38

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:39

Vào Ngày đó, không một con người hoặc tên Jinn nào sẽ bị chất vấn về tội lỗi của nó .
55:40

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:41

Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết của chúng và sẽ bị túm đầu và bàn chân.
55:42

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:43

Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đă từng bài bác.
55:44

Chúng sẽ bước qua lại giữa nó (Lửa) và nước cực sôi.
55:45

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:46

Và ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y th́ sẽ có hai Ngôi vườn:
55:47

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:48

Với những tàn cây tỏa rộng.
55:49

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:50

Trong hai ngôi vườn có hai ḍng suối nước chảy.
55:51

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:52

Trong hai ngôi vườn có từng cặp trái cây, đủ loại.
55:53

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:54

Họ tựa ḿnh nằm nghỉ trên những tấm thảm được thêu trổ xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái.
55:55

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:56

Trong đó (Thiên đàng) sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nh́n thẹn thùa mà chưa một con người hay một tên Jinn nào trước họ đă chạm đến thân thể.
55:57

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:58

Các nàng đẹp như hồng ngọc và ngọc trai.
55:59

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:60

Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt?
55:61

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:62

Và ngoài hai ngôi Vườn đó, có hai ngôi Vườn khác;
55:63

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:64

Mầu xanh biếc.
55:65

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:66

Trong hai ngôi vườn có hai ḍng nước mạch phụt lên dồi dào.
55:67

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:68

Trong hai ngôi vườn có trái cây, cây chà là và cây lựu.
55:69

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:70

Trong các Thiên đàng có các (tiên nữ) tươi trẻ và xinh đẹp.
55:71

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:72

Các tiên nữ cấm cung trong các căn lều;
55:73

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:74

Mà trước họ chưa có một con người nào hay một tên Jinn nào chạm đến thân thể.
55:75

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:76

Họ tựa ḿnh nằm nghỉ trên các chiếc gối nệm mầu xanh và những tấm thảm dày xinh đẹp.
55:77

Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi bài bác?
55:78

Phúc thay Đại Danh của Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ngươi, Đấng đầy Quyền uy Tối Thượng và Quang Vinh.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M