New Page 1
 
New Page 1

54. القمر - Chương 54. Al-Qamar (Mặt Trăng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
54:1

Giờ (Phán xử) đang đến gần và mặt trăng đă chẻ đôi .
54:2

Và nếu chúng thấy một dấu-lạ th́ chúng vẫn quay bỏ đi và bảo: “Đây là một tṛ ảo thuật dữ dội.”
54:3

Và chúng bài bác và làm theo dục vọng của chúng; và mỗi công việc đều có một thời hạn (hay mục đích).
54:4

Và chắc chắn chúng đă tiếp thu tin tức (Qur'an) mà nội dung gồm việc ngăn cản;
54:5

Điều khôn ngoan thấu triệt; nhưng những Lời Cảnh cáo chẳng giúp ích ǵ chúng.
54:6

Hăy lánh xa chúng. Ngày mà Vị gọi sẽ gọi chúng đến đối diện với một điều hết sức khủng khiếp;
54:7

Chúng sẽ bước ra khỏi mộ, nh́n gục xuống, (kinh hăi) giống các con châu chấu bay tán loạn;
54:8

Ngóng cổ chạy về phía Vị gọi. Những kẻ vô niềm tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày gian nan!”
54:9

Người dân của Nuh trước chúng đă bài bác (Thiên sứ của họ). Bởi thế, họ đă bài bác người bề tôi của TA. Và bảo: “Một thằng điên.” Và Người bị xua đuổi.
54:10

Và Người cầu xin Rabb (Allah) của Người, thưa: “Bề tôi đă thua cuộc, xin Ngài giúp đỡ.”
54:11

Bởi thế, TA đă mở những cánh cửa của bầu trời cho nước mưa đổ xuống;
54:12

Và TA đă làm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước gặp nhau về một công việc đă được quyết định.
54:13

Và TA đă chở Người (Nuh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván và dây xe bằng sớ cây dừa nước.
54:14

Trôi giạt dưới Mắt (trông chừng) của TA. Một phần thưởng ban cấp cho người đă từng bị phủ nhận.
54:15

Và chắc chắn TA đă lưu nó như một Dấu hiệu (cảnh cáo). Thế có ai nhớ chăng?
54:16

Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào?
54:17

Và chắc chắn TA đă làm (Kinh) Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng?
54:18

'Ad cũng đă bài bác (Thiên sứ Hud của họ). Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào?
54:19

Quả thật, TA (Allah) đă gởi một trận cuồng phong giá buốt đến trừng phạt chúng vào một Ngày bất hạnh liên miên.
54:20

Giật mang con người đi mất giống như cây chà-là bị bứng gốc.
54:21

Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào?
54:22

Và chắc chắn TA đă làm Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng?
54:23

Thamud bài bác các lời cảnh cáo;
54:24

Chúng đă bảo: “Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! Há chúng ta nghe theo Y ? Trong trường hợp đó, chúng ta thật sự lầm lạc và điên rồ!”
54:25

“Há giữa chúng ta, lời Nhắc nhở đă được thẩy ban cho Y? Không, Y là một tên láo toét, một tên hỗn xược!”
54:26

Mai đây, chúng sẽ biết ai là một tên láo khoét, một tên hỗn xược.
54:27

Quả thật, TA đă gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng. Do đó, hăy quan sát chúng và kiên nhẫn.
54:28

Và hăy cho chúng biết nước (hồ) sẽ được chia sẻ giữa chúng (và con lạc-đà cái). Mỗi bên thay phiên nhau uống.
54:29

Nhưng chúng gọi bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng con lạc đà.
54:30

Bởi thế, sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào?
54:31

Và TA đă gởi một tiếng gầm duy nhất đến phạt chúng và chúng chết như cây khô rào chuồng thú.
54:32

Và chắc chắn TA đă làm Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng?
54:33

Người dân của Lut (Lốt) bài bác các lời cảnh-cáo;
54:34

Quả thật, TA đă gởi một trận băo chứa mưa đá đến tiêu diệt chúng, ngoại trừ gia đ́nh của Lut mà TA đă giải cứu trước rạng đông,
54:35

Như một Ân huệ từ TA. TA đăi ngộ ai biết ơn đúng như thế.
54:36

Và chắc chắn Người đă cảnh cáo chúng về sự túm bắt của TA, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo.
54:37

Và chắc chắn chúng đ̣i bắt các vị khách lạ của Người. Nhưng TA đă hóa mù cặp mắt của chúng: “Thôi hăy nếm sự trừng phạt và lời cảnh cáo của TA.”
54:38

Và chắc chắn một sự trừng-phạt dai dẳng đă chụp bắt chúng vào buổi sáng sớm.
54:39

Bởi thế, hăy nếm sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA.
54:40

Và TA đă làm Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng?
54:41

Và chắc chắn những lời cảnh cáo đă đến với các thuộc hạ của Fir'aun.
54:42

Chúng bài bác tất cả các Dấu lạ của TA. Bởi thế, TA đă túm bắt chúng bằng một cuộc túm bắt của Đấng Toàn Năng, Đấng Quyền Lực Vô Song.
54:43

Há những kẻ không tin tưởng của các người giỏi hơn những kẻ đó? Há trong các kinh sách có ghi điều miễn phạt các người?
54:44

Hoặc chúng nói: “Chúng tôi liên minh pḥng thủ.”
54:45

Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chạy.
54:46

Không, Giờ (Phán xử) là cuộc hẹn ḥ của chúng và Giờ (Phán xử) sẽ vô cùng khủng khiếp và cay đắng.
54:47

Quả thật, những kẻ tội lỗi lạc hướng và điên rồ.
54:48

Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt vào trong Lửa: “Hăy nếm sự va chạm của sức nóng thiêu đốt!”
54:49

Quả thật, TA tạo hóa tất cả mọi vật theo định lượng.
54:50

Và Mệnh Lệnh của TA duy nhất, nhanh như cái nháy mắt.
54:51

Và chắc chắn, TA đă tiêu diệt những lũ người giống các người; thế có ai nhớ chăng?
54:52

Và mỗi một điều mà chúng đă làm đều được ghi vào sổ sách
54:53

Và bất cứ điều ǵ nhỏ hay lớn đều được đăng kư.
54:54

Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những Ngôi vườn và suối nước,
54:55

Nơi một chỗ ở thật sự kế cận Đức Vua Quyền Năng (Allah).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M