New Page 1
 
New Page 1

53. النجم - Chương 53. An-Najm (Ngôi Sao)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
53:1

Thề bằng ngôi Sao khi nó lặn;
53:2

Người Bạn của các người không lạc hướng cũng không nhầm lẫn;
53:3

Và Người không nói theo sở thích;
53:4

Quả thật, Nó (Qur’an) chỉ là điều thiên khải đă được mặc khải;
53:5

Người được một vị rất quyền lực chỉ dạy;
53:6

Vị toàn vẹn về mọi mặt; rồi ngài xuất hiện nguyên h́nh.
53:7

Và ngài ở trên chân trời cao nhất;
53:8

Rồi ngài tiến đến gần và xuống thấp hơn;
53:9

Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn;
53:10

Bằng cách đó, Ngài (Allah) đă mặc khải cho Người bề-tôi của Ngài điều mà Ngài muốn mặc khải .
53:11

Tấm ḷng không dối trá về điều mà Người đă thấy.
53:12

Thế các người muốn tranh căi với Người về điều mà Người đă thấy?
53:13

Và chắc chắn Người đă thấy Vị ấy vào lúc giáng trần lần thứ hai
53:14

Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm;
53:15

Gần nó là Thiên đàng Cư ngụ ;
53:16

Khi Cây Bách hương bị bao phủ bởi cái vốn bao phủ;
53:17

Cái nh́n không lệch cũng không vượt quá tầm mức;
53:18

Chắc chắn Người đă thấy những Dấu lạ lớn nhất của Rabb của Người.
53:19

Há các người đă thấy Al-Lat và Al-'Uzza,
53:20

Và Manat, nữ thần thứ ba ?
53:21

Há con trai là của các người c̣n con gái là của Ngài?
53:22

Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng!
53:23

Quả thật, đó chẳng qua là những tên gọi mà các người và cha mẹ của các người đă đặt cho chúng chứ Allah đă không ban một bằng chứng nào xuống cả. Chúng chỉ tuân theo điều tưởng tượng và theo điều mà bản thân của chúng mong muốn trong lúc chắc chắn một Chỉ đạo từ Rabb của chúng đă đến với chúng.
53:24

Há con người sẽ đạt được điều mà y mong ước?
53:25

Nhưng Đời sau và đời này đều thuộc về Allah cả.
53:26

Và biết bao thiên thần trong các tầng trời mà sự can thiệp chẳng có kết quả ǵ trừ phi Allah chấp thuận cho ai mà Ngài muốn và hài ḷng
53:27

Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau th́ đă dùng tên của phái nữ mà đặt cho các thiên thần.
53:28

Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết ǵ về việc đó. Quả thật, chúng chỉ làm theo tưởng tượng. Và điều tưởng tượng không chống chọi được sự thật.
53:29

Do đó, hăy lánh xa kẻ quay lưng làm ngơ trước Lời Nhắc nhở (Qur'an) của TA và chỉ ham muốn đời sống trần tục này.
53:30

Đó là mức hiểu biết của chúng. Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ngươi biết rơ ai đi lạc khỏi con-đường của Ngài và Ngài biết ai là người được hướng dẫn.
53:31

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài cả hầu Ngài báo đền những ai làm ác tùy theo việc làm của chúng và ân thưởng những ai làm tốt với cái tốt nhất
53:32

Những ai tránh được những tội lớn và những điều thô bỉ ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. Quả thật, ḷng tha thứ của Rabb của Ngươi bao la. Ngài biết rơ các người khi Ngài tạo sinh các người từ đất đai và khi các người hăy c̣n là thai nhi trong bụng mẹ của các người. Bởi thế, chớ tự cho ḿnh trong sạch. Ngài biết rơ ai là người sợ Allah nhất.
53:33

Há Ngươi đă thấy một người quay bỏ đi ,
53:34

Hắn cho một ít rồi ngưng tay?
53:35

Há hắn hiểu biết điều vô-h́nh cho nên hắn thấy (tương lai)?
53:36

Há hắn đă không được thông báo về các điều ghi trong các tờ kinh của Musa?
53:37

Và Ibrahim, vốn đă hoàn tất nhiệm vụ?
53:38

Rằng không một người khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác.
53:39

Và rằng con người chỉ hưởng kết quả về các điều mà hắn đă cố gắng;
53:40

Và rằng nổ lực của y sẽ sớm được thấy;
53:41

Rồi y sẽ được tưởng thưởng trọn vẹn;
53:42

Và cuối cùng tất cả đều trở về với Rabb của Ngươi.
53:43

Và chính Ngài là Đấng làm cho cười và làm cho khóc;
53:44

Và chính Ngài là Đấng gây cho chết và làm cho sống.
53:45

Và chính Ngài là Đấng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ;
53:46

Từ giọt tinh dịch khi nó xuất ra;
53:47

Và rằng Ngài có nhiệm vụ tạo sinh lần thứ hai;
53:48

Và chính Ngài là Đấng làm cho giầu và làm măn nguyện;
53:49

Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên lang .
53:50

Và chính Ngài là Đấng đă tiêu diệt 'Ad xa xưa;
53:51

Và Thamud mà Ngài đă không để lại một di tích nào.
53:52

Và cả người dân của Nuh trước đây bởi v́ chúng đă từng bất công và phạm giới quá mức.
53:53

Và Ngài đă tiêu diệt những thị trấn đổ phế .
53:54

Bởi thế, cái hằng bao phủ đă bao phủ chúng.
53:55

Thế Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà ngươi (con người!) hăy c̣n nghi ngờ?
53:56

Đây là một Người báo-trước trong số những người báo-trước tiền nhiệm.
53:57

Cái sắp xảy ra đang tiến đến gần ;
53:58

Ngoài Allah, không ai có thể tiết lộ nó;
53:59

Thế các người ngạc nhiên về phương ngôn này?
53:60

Và các người sẽ cười chứ không khóc;
53:61

Và phí mất thời gian ham vui;
53:62

Thôi hăy phủ phục trước Allah và thờ phụng Ngài.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M