New Page 1
 
New Page 1

48. الفتح - Chương 48. Al-Fath (Thắng Lợi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
48:1

Quả thật, TA (Allah) đă ban cho Ngươi một thắng lợi rơ rệt.
48:2

Hầu Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng dẫn Ngươi theo chính đạo;
48:3

Và Allah đă tận t́nh giúp đỡ Ngươi bằng một sự giúp đỡ mănh liệt.
48:4

Ngài là Đấng ban sự b́nh lặng xuống tấm ḷng của những người có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng các tín đồ) dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah là Đấng Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt.
48:5

Hầu Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và Ngài sẽ xóa bỏ những điều xấu xa của họ; và điều đó đối với Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất.
48:6

Và hầu Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đă nghĩ xấu về Allah, đến lượt chúng sẽ đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu xa.
48:7

Và các lực lượng trên trời và dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah là Đấng Toàn năng, Rất mực Cao Minh.
48:8

Chắc chắn TA (Allah) đă cử phái Ngươi làm một nhân chứng, một người báo tin mừng và người cảnh cáo.
48:9

Hầu các người có thể tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Người, và tán dương Ngài (Allah) sáng và chiều.
48:10

Thật sự, những ai tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại Hudaibiyah) th́ chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah. Tay của Allah đặt trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thề, th́ là bội ước với chính ḿnh. Ngược lại, ai giữ đúng lời-thề với Allah, th́ sẽ sớm được Ngài ban cấp một phần thưởng rất lớn.
48:11

Những người Ả-rập vùng sa mạc tŕ trệ (trong việc tham chiến) sẽ nói với Ngươi: “Chúng tôi bận lo cho tài sản và gia đ́nh chúng tôi; hăy cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi.” Miệng của chúng nói ra điều chẳng có trong ḷng của chúng. Hăy bảo: “Thế ai có khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bất cứ điều ǵ nếu Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah rất đỗi am tường những điều mà các người làm.
48:12

“Không, các người nghĩ rằng Thiên sứ và những người có đức tin sẽ không bao giờ trở về với gia đ́nh, và điều đó làm cho các người cảm thấy khoan khoái trong ḷng; và các người đă có tư tưởng xấu; và các người là một đám người sắp bị suy vong.”
48:13

Và ai không tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ quả thật TA đă chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn lửa cháy bùng.
48:14

Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
48:15

Khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm, những kẻ tŕ trệ sẽ nói: “Hăy cho chúng tôi theo quí vị.” Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. Hăy bảo: “Chớ bao giờ theo chúng tôi! Allah đă phán như thế cho các người từ trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh tị với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu qua chút ít.
48:16

Hăy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc tŕ trệ (trong việc tham chiến): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chống một đám người đă từng kinh qua các cuộc chiến tranh dữ dội, hoặc các người đánh thắng chúng hoặc các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người tuân lệnh th́ Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người đào ngũ như các người đă từng làm trước đây, th́ Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau đớn.”
48:17

Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu họ không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài th́ sẽ được thu nhận vào các Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy; ngược lại, ai quay lưng đào ngũ th́ sẽ bị trừng phạt bằng một sự trừng phạt đau đớn.
48:18

Chắc chắn Allah hài ḷng với những người có đức tin khi họ tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaibiyah) bởi v́ Ngài biết điều nằm trong ḷng của họ; bởi thế, Ngài đă ban sự b́nh lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi gần kề,
48:19

Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
48:20

Và Allah đă hứa với các người việc các người sẽ tiếp thu rất nhiều chiến lợi phẩm và đă giục điều này mau đến cho các người, và Ngài đă giữ tay của kẻ địch xa các người; và để nó trở thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng dẫn các người theo Chính đạo.
48:21

Và kể cả cái khác mà các người chưa kiểm soát nhưng Allah đă tóm thâu nó bởi v́ Allah có toàn quyền trên tất cả mọi vật.
48:22

Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn công các người th́ chắc chắn chúng sẽ tháo lui rồi chúng sẽ không t́m được một Đấng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp đỡ.
48:23

Đường lối xử lư của Allah đă xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ không bao giờ thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối của Allah.
48:24

Và Ngài (Allah) là Đấng đă giữ tay của chúng không cho tấn công các người và giữ tay của các người không cho tấn công chúng tại thung lũng của Makkah sau khi Ngài đă làm cho các người thắng chúng. Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm.
48:25

Chúng là những kẻ không có đức tin và đă cản trở các người không cho vào Thánh Đường Linh Thiêng (tại Makkah) và giữ những con vật tế lại không cho dắt đến chỗ tế. Và nếu không v́ những người có đức tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra; và rằng các người có thể giết lầm họ và v́ thế vô t́nh các người có thể phạm tội (sát nhân) đối với họ (th́ Allah đă cho phép các người tấn công vào Makkah rồi); nhưng Ngài đă giữ tay của các người lại hầu Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu họ sống tách biệt th́ chắc chắn TA sẽ trừng phạt những kẻ không có đức tin sống trà trộn với họ bằng một sự trừng phạt đau đớn.
48:26

Khi những kẻ không có đức tin bộc lộ trong ḷng niềm tự hào và tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hudaibiyah) th́ Allah ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Thiên sứ của Ngài và cho những người có đức tin và bắt họ tôn trọng Lời phán về việc sùng kính và sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biết hết tất cả mọi việc.
48:27

Chắc chắn Allah sẽ xác nhận sự thật về sự mục kích của Thiên sứ của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào al-Masjid al-Haram (tại Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn (theo nghi thức làm Hajj hay 'Umrah), không sợ hăi, nếu Allah muốn. Bởi v́ Ngài biết điều mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẽ ban một thắng lợi gần kề.
48:28

Ngài là Đấng đă cử Thiên sứ của Ngài, mang Chỉ đạo và tôn giáo của Chân lư (Islam) đến làm cho nó trội hơn tất cả mọi tôn giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này).
48:29

Muhammad là Thiên sứ. Và những ai theo Người th́ nghiêm khắc với những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi đầu, phủ phục, t́m kiếm thiên ân từ Allah và sự hài ḷng của Ngài. Dấu vết của họ nổi trên gương mặt của họ qua t́ vết của việc phủ phục. Đó là h́nh ảnh của họ (được mô tả) trong (Kinh) Taurah; và h́nh ảnh của họ trong (Kinh) Injil th́ như là một hạt giống đâm chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát ḷng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M