New Page 1
 
New Page 1

45. الجاثية - Chương 45. Al-Jathiya (Việc Qú Gối)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
45:1

Ha. Mim.
45:2

Kinh sách (Qur’an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri ban xuống.
45:3

Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các dấu hiệu cho những người có đức tin.
45:4

Và trong việc tạo hoá các người cũng như việc Ngài rải tung các thú vật sống khắp nơi là các Dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc.
45:5

Và trong việc luân chuyển ban đêm và ban ngày, và trong việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm sống lại lớp đất sau khi nó chết và trong việc chuyển quay các luồng gió, là các Dấu hiệu cho những người thông hiểu.
45:6

Đó là các Lời mặc khải của Allah mà TA đă đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, chúng sẽ tin tưởng nơi lời tŕnh bày nào sau (Lời mặc khải của) Allah và các Dấu hiệu của Ngài?
45:7

Khốn khổ cho từng tên giả hiệu tội lỗi.
45:8

Nghe rơ các Lời mặc khải của Allah đă được đọc cho y rồi cứ tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn làm như y chẳng hề nghe qua nó bao giờ. Thế, hăy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn.
45:9

Và khi học được điều ǵ từ các Lời mặc khải của TA, y mang chúng ra chế giễu. Chúngỳ là những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhă.
45:10

Trước mặt chúng là Hỏa ngục, và bất cứ điều ǵ mà chúng đă kiếm được sẽ không giúp ích ǵ được cho chúng; và những kẻ mà chúng nhận làm các vị bảo hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích ǵ chúng được. Và chúng sẽ chịu một sự trừng-phạt vô cùng khủng khiếp.
45:11

(Qur'an) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ th́ sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn bằng một h́nh phạt vô cùng ghê rợn.
45:12

Allah là Đấng đă chế ngự biển cả cho các người để cho tàu bè lướt sóng chạy trên đó theo sự Chỉ-huy của Ngài và để giúp các người t́m kiếm thiên lộc của Ngài và để cho các người có dịp tạ ơn.
45:13

Và Ngài đă chế ngự cho các người bất cứ vật ǵ trong các tầng trời và bất cứ vật ǵ dưới đất, toàn bộ đều từ Ngài cả. Quả thật, trong đó là các Dấu-hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ.
45:14

Hăy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt vọng về những Ngày (Phán xử) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp đền cho từng nhóm người chiếu theo những điều mà họ đă từng thu hoạch.
45:15

Ai làm điều thiện th́ bản thân y sẽ hưởng lợi; và ai làm điều ác th́ bản thân y sẽ chịu thiệt tḥi. Rồi các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
45:16

Và chắc chắn TA đă ban cho con cháu Israel Kinh sách, và luật lệ và việc tiếp thu thiên khải và cung dưỡng họ với lương thực tốt và sạch và đă ưu đăi họ hơn thiên hạ.
45:17

Và TA đă ban cho họ những bằng-chứng rơ rệt về mọi công việc. Nhưng chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, do kèn cựa mà họ mới chia rẽ lẫn nhau. Quả thật, Allah sẽ giải quyết giữa họ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ đă từng tranh chấp.
45:18

Rồi TA đặt Ngươi trên giáo luật của công việc (tôn giáo). Bởi thế, hăy tuân theo nó và chớ tuân theo những điều ham muốn của những kẻ không biết ǵ.
45:19

Quả thật, chúng chẳng giúp ích được Ngươi khỏi Allah về bất cứ điều ǵ. Và những kẻ làm điều sai quấy là đồng minh tán trợ lẫn nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo hộ của những người ngay chính sợ Allah.
45:20

(Qur'an) này là một sự soi rọi cho nhân loại, một chỉ đạo và một hồng ân cho những người có đức tin vững chăi.
45:21

Hoặc há những kẻ phạm những điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ làm cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về sự sống của họ và sự chết của họ? Điều chúng xét đoán thật tệ hại!
45:22

Và v́ Chân lư, Allah đă tạo hóa các tầng trời và trái đất, hầu mỗi linh hồn sẽ được đền đáp về những điều mà nó đă thu hoạch và sẽ không bị thiệt tḥi.
45:23

Thế Ngươi có thấy kẻ đă lấy dục vọng của y làm thần linh của y? Biết thế, nên Allah dựa theo hiểu biết mà đánh lạc hướng y và niêm kín thính giác và tấm ḷng của y và lấy tấm màn che mắt y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y sau Allah? Thế, các người không ghi nhớ?
45:24

Và chúng bảo: “Không có đời sống nào ngoài đời sống trần gian này của chúng tôi. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian tiêu diệt chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. Chúng chỉ phỏng đoán.
45:25

Và khi các Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra cho chúng, luận điệu chống chế của chúng chỉ là nói: “Nếu quí vị nói thật th́ hăy đưa ông bà tổ tiên chúng tôi trở lại xem!”
45:26

Hăy bảo: “Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh không có chi phải ngờvực cả.” Nhưng đa số nhân loại không biết.
45:27

Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và vào Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó các tên giả hiệu sẽ mất mát hết.
45:28

Và Ngươi sẽ thấy mỗi cộng đồng sẽ qú gối; mỗi cộng-đồng sẽ được gọi đến xem quyển sổ của ḿnh: “Ngày này các người sẽ được đáp đền xứng đáng về những điều mà các người đă từng làm.
45:29

“Quyển Sổ này của TA sẽ xác nhận sự thật về các người. Quả thật, TA đă cho ghi chép những điều các người đă từng làm.”
45:30

Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rabb của họ sẽ khoan dung họ. Đó sẽ là một thắng lợi rạng rỡ.
45:31

Ngược lại, đối với những ai không có đức tin: “Há các Lời mặc khải của TA đă không được đọc nhắc các người? nhưng các người đă tỏ ra ngạo mạn và các người là một đám người tội lỗi.
45:32

Và khi có lời: “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải ngờ vực cả th́ các người thường bảo: 'Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là ǵ. Chúng tôi nghĩ đó chỉ là điều tưởng tượng. V́ thế, chúng tôi không có một xác tín về nó.'”
45:33

Và tội lỗi của những điều mà chúng đă từng làm sẽ hiện ra cho chúng thấy và những điều mà chúng đă từng chế giễu sẽ vây hăm chúng lại.
45:34

Và sẽ có lời bảo: “Ngày nay, TA bỏ quên các người giống việc các người đă từng lăng quên việc gặp gỡ Ngày này của các người. Và chỗ ở của các người là ḷ Lửa và các người sẽ không được ai giúp đỡ cả.”
45:35

Sở dĩ như thế là v́ các người thường chế giễu các Lời mặc khải của Allah và đời sống trần tục này đă đánh lừa các người.” Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi đó (Hỏa ngục); và chúng sẽ không c̣n có dịp sửa ḿnh.
45:36

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ.
45:37

Và mọi Uy quyền trong các tầng trời và trái đất là của Ngài; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M