New Page 1
 
New Page 1

44. الدخان - Chương 44. Ad-Dukhan (Khói hay Sương Mờ)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
44:1

Ha. Mim.
44:2

Thề bằng Kinh sách (Qur'an) rạng ngời;
44:3

Quả thật, TA ban Nó xuống vào một đêm đầy ân phúc. Quả thật, TA là Đấng hằng cảnh cáo (nhân loại);
44:4

Vào đêm đó, mọi công việc công minh đều được quyết định
44:5

Theo Chỉ dụ của TA (Allah). Quả thật, TA là Đấng hằng cử phái (các Thiên sứ) đến,
44:6

Như một Hồng ân từ Rabb của Ngươi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.
44:7

Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất nếu các người khẳng định đức tin.
44:8

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng làm cho sống và gây cho chết; Rabb của các người và là Rabb của ông bà tổ tiên của các người.
44:9

Không, họ đùa cợt trong hoài nghi.
44:10

Bởi thế, Ngươi hăy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ tỏa ra một loại khói mờ rơ rệt.
44:11

Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn.
44:12

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sự trừng phạt này khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi tin tưởng.”
44:13

Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhở trong lúc một Thiên sứ minh giải đă đến với họ,
44:14

Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, đồ thằng điên.”
44:15

Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt trong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại tật cũ.
44:16

Vào Ngày mà TA sẽ túÔm bắt chúngỳ dữ dằn. Quả thật, TA sẽ bao thù chúngỳ.
44:17

Và trước chúngỳ, chắc chắn TA đă xử lư đám người của Fir'aun và đă phái một Thiên sứ thật vinh dự đến với chúng.
44:18

(Y bảo:) “Hăy giao bầy tôi của Allah cho tôi. Tôi là một Thiên sứ khả tín đối với quí vị.
44:19

“Và chớ tự suy tôn ḿnh hơn Allah. Tôi đến gặp quí vị với một thẩm quyền rơ rệt.
44:20

“Và tôi cầu xin Rabb của tôi và cũng là Rabb của quí vị che chở tôi khỏi bị quí vị ném đá.
44:21

“Và nếu không tin tưởng nơi tôi th́ quí vị hăy để mặc tôi.”
44:22

Bởi thế, Người (Musa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Những người này là một đám người tội lỗi.”
44:23

“Ngươi hăy cùng với bầy tôi của TA (Allah) ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nă.
44:24

“Và hăy để biển (Hồng hải) yên lặng. Quả thật, chúng là một đoàn quân sẽ bị nhận chết đuối.”
44:25

Bao nhiêu vườn tược và ḍng suối mà chúng đă bỏ lại
44:26

Và ruộng đồng và biệt thự cao sang,
44:27

Và lạc thú mà chúng đă từng hưởng thụ.
44:28

Đúng như thế. Và TA đă làm cho đám người khác thừa kế chúng.
44:29

Bởi thế, trời và đất chẳng ai khóc thương chúng. Chúng cũng không được tạm tha.
44:30

Và chắc chắn TA đă giải cứu con cháu Israel thoát khỏi một sự trừng phạt nhục nhă,
44:31

Thoát khỏi Fir'aun bởi v́ nó quả thật ngạo mạn trong số những kẻ tàn ác quá mức .
44:32

Và chắc chắn TA đă chọn họ trội hơn thiên hạ về kiến thức.
44:33

Và đă ban cho họ những dấu lạ mà trong đó là một sự thử thách rơ rệt.
44:34

Rơ thật những người (Quraysh) này tuyên bố:
44:35

“Quả thật, ấy chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi sẽ không được phục sinh.”
44:36

Thế hăy đưa ông bà tổ tiên của chúng tôi trở lại xem nếu quí vị nói thật!”
44:37

Phải chăng họ (người Quraysh) tài ba hơn đám dân của Tubba' và những ai sống trước họ? TA đă tiêu diệt chúng bởi v́ chúng là những kẻ tội lỗi.
44:38

Và TA đă không tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất để giải trí,
44:39

TA đă tạo hoá hai cái đó chỉ v́ Chân lư. Nhưng đa số bọn chúng không biết.
44:40

Quả thật, Ngày Quyết định là cuộc gặp gở đă được ấn định cho tất cả bọn chúng,
44:41

Ngày mà không một người bảo hộ nào có thể giúp đỡ một người bảo hộ nào khác về bất cứ điều ǵ và họ sẽ không được ai giúp đỡ.
44:42

Ngoại trừ người nào mà Allah khoan hồng bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Khoan dung.
44:43

Quả thật, cây Zaqqum ,
44:44

Sẽ là thực phẩm của kẻ tội lỗi nhất,
44:45

Giống như đồng thau nấu chảy, sôi sùng sục trong bụng,
44:46

Như nước sôi sùng sục quá độ.
44:47

“Hăy túm nó lôi vào giữa ḷ lửa đang cháy,
44:48

“Rồi xối lên đầu nó h́nh phạt của nước sôi.
44:49

“ Hăy nếm! (Khi xưa) ngươi quyền thế và vinh dự!
44:50

“Đây thật sự là điều mà các ngươi đă hoài nghi.”
44:51

Quả thật! Những người ngay chính sợ Allah sẽ được ở tại một nơi an toàn.
44:52

Giữa các hoa viên và suối nước;
44:53

Phục sức bằng áo lụa mịn và gấm thêu, đối diện nhau,
44:54

Đúng như thế; và TA sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt to trữ t́nh.
44:55

Trong đó, họ sẽ gọi đủ loại hoa quả bổ dưỡng để dùng;
44:56

Trong đó, họ sẽ không nếm cái chết nào ngoài cái chết đầu tiên và Ngài sẽ bảo vệ họ khỏi sự trừng phạt của Lửa cháy,
44:57

Một thiên ân từ Rabb của Ngươi! Đấy mới là một sự thành tựu vĩ đại.
44:58

Chắc chắn, TA đă làm Nó (Qur'an) dễ dàng bằng chiếc lưỡi của Ngươi để may ra họ ghi nhớ.
44:59

Thôi hăy đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M