New Page 1
 
New Page 1

43. الزخرف - Chương 43. Az-Zukhruf (Các Món Trang Sức Bằng Vàng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
43:1

Ha. Mim.
43:2

. Thề bằng Kinh sách quang minh;
43:3

Quả thật, TA đă làm Nó thành một Qur'an bằng tiếng Ả-rập để các người đọc hiểu.
43:4

Quả thật, Nó nằm trong Tập Kinh Mẹ được cất giữ nơi TA, rất cao cả và quán thông.
43:5

Há TA sẽ thu hồi Lời Nhắc nhở khỏi các người bởi v́ các người là một đám người phạm tội quá đáng?
43:6

Và có bao nhiêu Nabi đă được TA cử phái đến với các dân tộc xa xưa?
43:7

Và không một Nabi nào đến với họ mà không bị họ chế giễu.
43:8

Bởi thế, TA đă tiêu diệt những người mạnh hơn họ về quyền lực. Và thí dụ về các tiền nhân đă được kể lại.
43:9

Và chắc chắn nếu Ngươi có hỏi họ: “Ai đă tạo hóa các tầng trời và trái đất?” th́ chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đă tạo hoá chúng.”
43:10

Đấng đă làm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các người và đă làm nơi đó những con đường cho các người để các người đi đúng hướng.
43:11

Và là Đấng ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng mà TA dùng để làm sống lại mảnh đất đă chết khô. Các người sẽ được phục sinh giống như thế.
43:12

Và là Đấng đă tạo tất cả mọi vật theo cặp đôi và đă tạo cho các người các con tàu và gia súc mà các người dùng cưỡi;
43:13

Hầu các người ngồi vững trên lưng của chúng; và khi ngồi yên trên đó các người nhớ ơn Rabb của các người và thưa: “Quang vinh thay Đấng đă chế ngự con vật này cho chúng tôi bởi v́ chúng tôi không đủ khả năng chế ngự nó.
43:14

“Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về với Rabb chúng tôi!”
43:15

Và họ đă làm cho Ngài một phần chia từ các bầy tôi của Ngài. Con người quả thật là một kẻ vong ân công khai.
43:16

Sao! Há Ngài (Allah) đă tự nhận cho ḿnh những vật mà Ngài đă tạo làm con gái và chọn cho các người con trai?
43:17

Và khi một người trong bọn họ nhận được tin tức về một đứa bé (vừa chào đời) tương tự phái nữ mà họ đă qui cho Đấng Ar-Rahman (Allah), gương mặt của y sa sầm và buồn vô hạn.
43:18

Và há một người được nuôi nấng giữa ṿng vàng và không ăn nói rành rơi khi tranh luận (lại được kết hợp với Allah)?
43:19

Và họ đă qui các thiên thần vốn là bầy tôi của Đấng Ar-Rahman (Allah) thuộc nữ giới. Phải chăng họ đă chứng kiến việc tạo hóa các thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép; và họ sẽ bị chất vấn.
43:20

Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahman (Allah) muốn th́ chúng tôi đâu có tôn thờ chúng? Họ không có một chút hiểu biết nào về điều đó. Họ chỉ phỏng đoán.
43:21

Hoặc há TA (Allah) đă ban cho họ một kinh sách trước Nó (Qur'an) mà họ sẽ bám chắc?
43:22

Không! Họ nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ chúng tôi theo một tôn giáo nên chúng tôi đi theo dấu chân của họ.”
43:23

Và giống như thế, không một người Báo-trước nào trước Ngươi đă được TA cử phái đến với một thị trấn mà những người giầu có nơi đó lại không nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ chúng tôi theo một tôn giáo và chắc chắn chúng tôi theo dấu chân của họ.”
43:24

(Người Báo-trước) bảo: “Sao? Dẫu ta có mang đến cho các người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các người đang theo?” Họ đáp: “Chúng tôi không tin nơi điều mà quí vị mang đến.”
43:25

Bởi thế, TA đă báo đền họ. Hăy xét xem kết cuộc của những kẻ đă phủ nhận sự thật như thế nào?
43:26

Và khi Ibrahim thưa với phụ thân và người dân của Người: ”Tôi không chấp nhận những thần linh mà quí vị tôn thờ.
43:27

“Ngoại trừ Đấng đă sáng tạo tôi; và quả thật, Ngài sẽ hướng dẫn tôi.”
43:28

Và Người đă làm cho nó Ô thành một lời trường cửu cho hậu thế của Người, nhờ đó, may ra họ có thể quay về (với Allah).
43:29

Không! TA đă cho những người (Quraysh) này và cha mẹ của họ hưởng thụ cho đến khi Chân lư và một Thiên sứ hiển minh đến với họ.
43:30

Nhưng khi Chân lư đến với họ, họ bảo: “Đây là tṛ ảo thuật, và chúng tôi không tin nơi Nó.
43:31

Và họ bảo: “Tại sao Qur'an này không được ban xuống cho một người cao cấp trong hai thị trấn lớn ”
43:32

Phải chăng họ muốn phân phối Hồng ân của Rabb của Ngươi? Chính TA phân phối sinh kế của họ giữa họ với nhau trong cuộc sống trần tục này và TA nâng một số người này trội hơn một số người nọ về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch. Nhưng Hồng ân của Rabb của Ngươi tốt hơn tài sản mà họ tích lũy.
43:33

Và nếu không v́ muốn nhân loại trở thành một cộng đồng duy nhất th́ TA đă làm cho ai phủ nhận Đấng Ar-Rahman (Allah) có được những mái nhà bằng bạc và cầu thang (bằng bạc) để leo lên;
43:34

Và những cửa nhà và những chiếc tràng kỷ để nằm nghỉ;
43:35

Và những món trang sức bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là sự hưởng thụ ngắn ngủi của đời sống trần tục này. Và Đời sau đối với Rabb của Ngươi mới là cơi đời dành cho những người ngay chính sợ Allah.
43:36

Ai giả mù trước Lời Nhắc-nhở của Đấng Ar-Rahman (Allah), th́ TA sẽ chỉ định một tên Shaytan làm một người bạn đường thân thiết của y.
43:37

Và quả thật, chúng t́m cách cản trở họ theo chính-đạo trong lúc họ nghĩ rằng họ được hướng dẫn.
43:38

Măi đến lúc tŕnh diện TA, y bảo (người bạn Shaytan): “Phải chi tôi với bạn ở xa nhau bằng khoảng cách của hai phương đông; (anh là) một người bạn đường thật tệ bạc!
43:39

Vào Ngày đó, nó chẳng giúp ích ǵ được cho các người khi các người đă làm điều sai quấy; quả thật các người cùng san sẻ sự trừng phạt.
43:40

Há Ngươi có thể làm cho người điếc nghe được hoặc hướng dẫn được người mù và ai đang ở trong sự lầm lạc công khai?
43:41

Bởi thế, nếu TA có bắt Ngươi đi th́ chắc chắn TA sẽ trừng phạt họ.
43:42

Hoặc TA sẽ cho Ngươi thấy điều mà TA đă hứa với họ; quả thật, TA có quyền đối với họ.
43:43

Hăy nắm thật vững điều đă được mặc khải cho Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên chính đạo.
43:44

Và quả thật Nó là Lời Nhắc-nhở cho Ngươi, và người dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn.
43:45

Và hỏi ai trong số các Thiên sứ của TA mà TA đă cử đến trước Ngươi xem TA có dựng các thần linh khác Đấng Ar-Rahman (Allah) để thiên hạ tôn thờ?
43:46

Và chắc chắn TA đă cử Musa mang các Dấu lạ của TA đến với Fir'aun và các tên đầu lĩnh của y; do đó, Người bảo: “Ta là Thiên sứ của Đấng Chủ Tể của vũ trụ.”
43:47

Nhưng khi Người đến gặp chúng với các dấu lạ của TA, th́ chúng chế nhạo các dấu lạ đó.
43:48

Và TA cho chúng thấy từ dấu lạ này đến dấu lạ khác, cái sau lớn hơn cái trước; và TA đă bắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh mà qui hồi.
43:49

Và chúng bảo:“Hỡi tên phù thủy kia! Hăy cầu xin Rabb của Ngươi hộ bọn ta theo điều mà Ngài đă giao ước với Ngươi và bọn ta sẽ theo chỉ đạo.
43:50

Nhưng khi TA bốc h́nh phạt đi khỏi chúng th́ này! chúng nuốt lời hứa.
43:51

Và Fir'aun đă tuyên bố với người dân của y, bảo: “Hỡi dân ta! Há ta không làm bá chủ xứ Ai-cập và những con kinh đào đang chảy phía dưới ta? Thế các người không nh́n thấy?
43:52

“Há ta không trội hơn tên này? nó đáng khinh và ăn nói không lưu loát!
43:53

“Tại sao các ṿng tay bằng vàng không được thảy ban cho nó hoặc các thiên thần không đến tháp tùng nó?”
43:54

Bởi thế, y đă phỉnh nịnh người dân của y khiến họ nghe theo y. Quả thật, chúng là một đám người hư đốn.
43:55

Bởi thế, khi chúng chọc giận TA, TA đă báo thù và nhận tất cả bọn chúng chết đuối.
43:56

Và TA đă dùng chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho hậu thế.
43:57

Và khi đứa con trai của Maryam được tuyên dương làm thí dụ (trong Qur'an) th́ người dân của Ngươi la lối về điều đó.
43:58

Và chúng bảo: “Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y (‘Isa)? Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chỉ v́ muốn tranh căi. Không! Chúng là một đám người thích căi vă.
43:59

Người ('Isa) chỉ là một người bề tôi mà TA đă ban ân và TA đă dùng Người làm một cái gương cho con cháu Israel.
43:60

Và nếu muốn, TA đă làm thiên thần từ các người để nối nghiệp trên trái đất.
43:61

Và quả thật Người ('Isa) là một Dấu hiệu về Giờ (Phán xử); bởi thế chớ ngờ vực về điều đó, nhưng hăy tuân theo TA (Allah); Đây là Chính-đạo.
43:62

Và chớ để Shaytan cản trở các người. Quả thật, nó là kẻ thù công khai của các người.
43:63

Và khi 'Isa đến với những bằng chứng rơ rệt, Người bảo: “Chắc chắn Ta đến gặp các người với điều sáng suốt cao minh và để làm sáng tỏ một vài điểm mà các người bất đồng ư kiến trong đó. Bởi thế, hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
43:64

Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. Bởi thế, hăy thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đạo.
43:65

Nhưng các giáo phái giữa bọn chúng bất đồng ư kiến với nhau. Bởi thế, khốn khổ cho những ai làm điều sai quấy về một sự trừng phạt của Ngày Đau khổ.
43:66..

..- Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phán xử), e rằng nó sẽ bất ngờ xảy đến cho chúng mà chúng không nhận thấy?
43:67

Vào Ngày đó những người bạn thân t́nh sẽ trở thành kẻ thù của nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah.
43:68

“Hỡi bầy tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền:
43:69

Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA và là người Muslim.
43:70

Hăy vui vầy bước vào Thiên đàng, các ngươi và các người vợ của các ngươi, để được thết đăi.
43:71

Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyền đi ṿng giữa họ. Trong đó có tất cả những món vật mà tâm hồn ao ước và tất cả những món làm mát mắt. Và các ngươi sẽ ở trong đó đời đời.
43:72

Đấy là Thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng v́ những điều tốt mà các ngươi đă từng làm.
43:73

Trong đó sẽ có rất nhiều trái cây để cho các ngươi dùng.
43:74

Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ ở trong Hỏa ngục đời đời.
43:75

Trong đó, chúng sẽ không được giảm khinh và sẽ vô cùng tuyệt vọng.
43:76

Và TA (Allah) đă không làm hại chúng mà chính chúng là những kẻ đă làm điều sai quấy.
43:77

Và chúng sẽ kêu la: “Hỡi Malik! (Vị Chủ ngục). Hăy xin Rabb của ngài giết phứt chúng tôi đi! (Malik) sẽ đáp: “Chắc chắn các ngươi sẽ phải ở đó đời đời.”
43:78

Chắc chắn, TA đă mang Chân lư đến cho các người nhưng đa số các người ghét Chân lư.
43:79

Phải chăng chúng sắp đặt công việc? Nhưng chính TA mới sắp đặt.
43:80

Phải chăng chúng nghĩ rằng TA không nghe đặng những điều bí mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của TA ở cạnh chúng ghi chép.
43:81

Hăy bảo: “Nếu quả thật Đấng Ar-Rahman (Allah) có một đứa con trai th́ ta sẽ là một người tôn thờ đầu tiên.”
43:82

Quang vinh và trong sạch thay Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất, Đấng Chủ Tể của Thiên Ngai, Ngài vượt hẳn những điều mà chúng đă qui cho Ngài.
43:83

Bởi thế, hăy để mặc chúng lảm nhảm và vui đùa cho đến khi chúng đối diện với Ngày của chúng mà chúng đă được hứa.
43:84

Và Ngài là Thượng Đế trên trời và là Thượng Đế dưới đất; và Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri.
43:85

Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất; và Ngài biết rơ Giờ (Phán xử) và (tất cả) các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
43:86

Và những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài (Allah) không có quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự thật mà họ biết;
43:87

Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đă tạo hoá các người?” th́ chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah!' thế tại sao chúng lánh xa?
43:88

Và lời thưa của Người: “Thưa Rabb của bề tôi! Những người (Quraysh) này là một đám người không tin tưởng.”
43:89

Bởi thế, hăy lánh xa chúng và nói: Salam (Bằng an)! Rồi đây chúng sẽ sớm biết.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M