New Page 1
 
New Page 1

38. ص - Chương 38. Sad (Một Mẫu Tự Ả-rập)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
38:1

Sad. Thề bằng (Kinh) Qur'an đầy Lời Nhắc-nhở;
38:2

Không, những kẻ không có đức tin lúc nào cũng kiêu ngạo và ly giáo ;
38:3

Biết bao thế hệ trước họ đă bị TA tiêu diệt? Chúng khóc lóc van xin (sự khoan hồng) khi đă hết thời hạn cứu vớt.
38:4

Và họ ngạc nhiên về một Người cảnh cáo xuất thân từ họ. Những người không tin bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên nói dối.”
38:5

Há Y nhập (tất cả) các thần linh thành một Thượng Đế? Đây thật là một điều hết sức quái dị!
38:6

Những kẻ cầm đầu trong bọn bỏ đi, và bảo: “Các anh hăy đi đi; và trung thành với các thần linh của các anh; quả thật, đây là một điều có thể hy vọng.
38:7

“Chúng ta chưa hề nghe đến điều này nơi tín ngưỡng sau cùng . Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt!
38:8

“Giữa chúng ta, há Y là người tiếp thu Lời nhắc nhở ?” Không, họ nghi ngờ về Lời nhắc-nhở của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA!
38:9

Hoặc há họ giữ các kho tàng hồng ân của Rabb của Ngươi, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Ban bố?
38:10

Hoặc há họ nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất? Nếu thế, hăy để họ đi lên đó bằng đủ mọi phương tiện!
38:11

Một đoàn quân của liên quân sẽ bị đánh bại.
38:12

Trước họ, người dân của Nuh, và 'Ad và Fir'aun, chủ nhân của các cột-trụ đă bài bác sự thật
38:13

Và Thamud, và người dân của Lut và cư dân Aykah ; họ là thành phần của liên quân.
38:14

Tất cả đều bài bác các Thiên sứ, cho nên sự trừng phạt của TA ắt xẩy ra.
38:15

Và những người (Quraysh) này chỉ c̣n chờ một tiếng gầm duy nhất, không triễn hạn.
38:16

Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài thúc đẩy phần số của chúng tôi chóng đến trước khi xảy ra Ngày Thanh toán.”
38:17

Ngươi rán chịu đựng với những điều chúngỳ nói; và nhớ đến người bề tôi Dawud của TA, một con người đầy nghị lực. Quả thật, Y hằng sám hối (với Allah).
38:18

Chính TA đă chế ngự núi non phán bảo tán dương TA vào ban chiều và ban sáng cùng với Y.
38:19

Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y mà quay về (tán dương Allah).
38:20

Và TA đă củng cố vương quốc của Y và ban cho Y sự khôn ngoan và khả năng phán xét tốt .
38:21

Ngươi có biết câu chuyện về hai người tranh chấp nhau đă trèo tường vào pḥng kín chưa?
38:22

Khi họ vào gặp Dawud, Người hoảng sợ. Họ thưa: “Xin ngài đừng sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muốn chèn ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và chớ bất công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi.
38:23

“Thực sự, đây là người anh của tôi. Anh ấy có chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái. Thế mà anh ấy c̣n bảo tôi 'hăy giao nó cho ta.' Và trong việc tranh luận anh ấy đă làm áp lực với tôi.”
38:24

(Dawud) bảo: “Chắc chắn, y đă bất công với ngươi bằng cách đ̣i nhập con cừu của ngươi vào bầy cừu của y. Quả thật, nhiều người hợp tác làm ăn hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều thiện; nhưng ít có người như thế.” Và Dawud nhận thấy có lẽ TA đă thử thách Y, cho nên Y đă cầu xin Rabb của Y tha thứ và cúi xuống và sám hối .
38:25

Do đó, TA đă tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi TA Y có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp.
38:26

Này hỡi Dawud! TA đă chỉ định Ngươi làm một người đại diện trên trái đất. Bởi thế, hăy xét xử nhân loại theo sự thật (công bằng) và chớ làm theo dục vọng, bởi v́ nó sẽ đưa Ngươi sái lệch con đường của Allah. Quả thật, những ai đi sái con đường của Allah th́ sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đă quên bẵng Ngày Thanh toán (xét xử).
38:27

Và TA đă không tạo ra trời và đất và muôn loài giữa trời đất vô mục đích. Đấy chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có niềm tin. Và khốn khổ cho những ai không có đức tin v́ không tránh khỏi Lửa.
38:28

Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm việc thiện ngang với những kẻ phá hoại trên trái đất? Hoặc TA sẽ đối xử với người ngay chính sợ Allah ngang với kẻ thối nát?
38:29

Đây là một Kinh sách (Qur'an) đầy phúc đức mà TA đă ban xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những câu của Nó và để giúp những người thông hiểu ghi nhớ.
38:30

Và TA đă ban cho Dawud (đứa con trai) Sulayman, một người bề tôi ưu hạng; quả thật, Y hằng sám hối.
38:31

Vào một buổi xế chiều, có một số ngựa đua giống tốt, vó câu lẹ làng được dẫn đến tŕnh diện Y.
38:32

Y bảo: “Ta đă thật sự yêu thích món vật tốt (của trần gian) hơn việc tưởng nhớ Rabb của ta ”; cho đến lúc (mặt trời) khuất bóng sau màn đêm.
38:33

(Sulayman bảo): “Hăy dắt chúng trở lại cho ta.” Và Y lấy tay sờ chân và cổ của chúng.
38:34

Và chắc chắn TA đă thử thách Sulayman. TA đă đặt lên ngai vàng của Y một thân xác . Rồi, Y sám hối (với TA).
38:35

(Sulayman) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và ban cho bề tôi một vương quốc mà Ngài sẽ không ban cho một ai khác sau bề tôi bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Ban bố.”
38:36

Và TA đă chế ngự gió cho Y, bắt nó bay theo mệnh lệnh của Y đến nơi nào mà Y muốn.
38:37

Và cả các tên Shaytan, làm thợ hồ và thợ lặn.
38:38

C̣n những tên khác th́ bị trói xích lại với nhau.
38:39

“Đây là quà tặng của TA ban cho Ngươi. Tặng nó cho ai hay giữ lại, khỏi phải báo cáo sổ sách.
38:40

Và thực sự Y có nơi TA một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp.
38:41

Và hăy nhớ người bề tôi Ayyub (Job) của TA khi Y cầu xin Rabb của Y, “Quả thật, Shaytan đă làm bề tôi khổ tâm và đau đớn.”
38:42

“Hăy dùng chân của ngươi mà dậm lên mặt đất. Nơi đây, sẽ có nước mát cho ngươi tắm rửa, và giải khát.”
38:43

Và TA đă trả lại cho Y gia đ́nh của Y và gia tăng nhân số lên gấp đôi như là một hồng ân từ TA; và là một lời Nhắc nhở cho những người thông hiểu.
38:44

“Và hăy nắm trong tay một chùm cỏ mà Ngươi dùng đểÔ đánh; và chớ bỏ lời thề .” Quả thật, TA đă thấy Y kiên nhẫn; một người bề tôi ưu hạng; Quả thật, Y hằng sám hối.
38:45

Và hăy nhớ những người bề tôi của TA Ibrahim, và Ishaaq và Ya'qub những người hùng dũng và minh mẫn.
38:46

Quả thật, TA đă chọn họ v́ một mục đích đặc biệt: việc tưởng nhớ Ngôi nhà (Đời sau).
38:47

Và quả thật, đối với TA chắc chắn họ là thành phần tuyển chọn ưu tú!
38:48

Và hăy nhớ Ismael và al-Yasa'a (Elisha) và Zul-kifl. Và tất cả đều là thành phần ưu tú.
38:49

Đây Lời Nhắc nhở. Và quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp:
38:50

Những Ngôi vườn vĩnh cửu mà những cánh cửa luôn luôn được mở sẵn cho họ.
38:51

Tựa ḿnh nằm nghỉ trong đó; và sẽ gọi tùy thích đủ loại trái cây và thức uống;
38:52

Bên cạnh họ là những trinh nữ cùng lứa tuổi với cái nh́n e lệ.
38:53

Đây là những món mà các người đă được hứa vào Ngày Thanh tóan (Xét xử).
38:54

Đây là thiên lộc không bao giờ dứt cạn của TA.
38:55

Đấạy! Ngược lại, đối với những kẻ thái quá th́ sẽ có một nơi trở về rất xấu:
38:56

Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ bị đốt; một nơi nằm nghỉ rất xấu.
38:57

Đấạy! Hăy để cho chúng nếm nó: một loại nước cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh .
38:58

Và những h́nh phạt tương xứng khác.
38:59

Đây là một đoàn người cắm đầu chạy vào với các người mà không được ai nghinh đón! Chắc chắn, chúng sẽ bị đốt trong Lửa.
38:60

Chúng bảo: “Không, các ông (cũng thế!) Không ai chào đón các ông cả. Chính các ông đă mang điều này đến cho chúng tôi. Bởi thế, đây là một chỗ ngụ xấu xa.”
38:61

Và chúng thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào đă chuẩn bị điều này cho chúng tôi th́ xin phạt y gấp đôi trong Lửa.”
38:62

Và chúng bảo: “ Chuyện ǵ đây, tại sao chúng tôi không thấy những người mà chúng tôi đă kể là đám người xấu?
38:63

“Há chúng tôi đă mang họ ra giễu cợt hay chúng tôi bị quáng mắt không nh́n thấy họ?”
38:64

Đấy là sự thật về việc tranh căi giữa các cư dân của Hỏa ngục.
38:65

Hăy bảo: “Ta chỉ là một người cảnh cáo. Và không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah , Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng,-
38:66

“Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ”
38:67

Hăy bảo: “Nó (Qur'an) là một nguồn tin lớn.
38:68

“Mà các người thường lánh xa.
38:69

“Ta không biết ǵ về các lănh tụ (Thiên thần) trên cao khi họ tranh luận với nhau .
38:70

“Ta được mặc khải cho biết ta chỉ là một người báo-trước công khai.”
38:71

Hăy nhớ khi Rabb của Ngươi (Muhammad) đă phán bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét;
38:72

“Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Adam) thành h́nh thể và hà vào Y linh hồn của TA (làm), các ngươi hăy qú xuống phủ phục trước Y.”
38:73

Do đó, tất cả các Thiên thần đồng phủ phục;
38:74

Ngoại trừ Iblis (Shaytan). Nó tự cao và là một tên phản nghịch.
38:75

Allah phán: “Này hỡi Iblis! Điều ǵ cản nhà ngươi phủ phục trước một nhân vật mà TA đă tạo từ những Bàn Tay của TA? Há nhà ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?”
38:76

(Iblis) thưa: “Bề tôi tốt hơn y (Adam) bởi v́ Ngài tạo bề tôi bằng lửa và y bằng đất sét.”
38:77

(Allah) phán: “Vậy th́ nhà ngươi hăy bước ra khỏi đó (Vườn trời). Nhà ngươi đáng bị đánh duổi.
38:78

“Nhà ngươi sẽ nhận lời nguyền rủa của TA cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.”
38:79

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gia hạn cho bề tôi đến Ngày mà chúng sẽ được phục sinh.”
38:80

(Allah) phán: “Thế th́ nhà ngươi là một tên được gia hạn -
38:81

“Cho đến Ngày của thời kỳ được ấn định.”
38:82

(Iblis) thưa: “Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ đánh lạc hướng tất cả bọn chúng,-
38:83

“Ngoại trừ những người bề tôi được chọn của Ngài trong chúng.”
38:84

(Allah) phán: “Đây là sự thật, và TA luôn luôn nói sự thật,
38:85

“Rằng chắc chắn TA sẽ lấp đầy Hỏa ngục của nhà ngươi và của những ai theo nhà ngươi trong bọn chúng, tất cả.”
38:86

Hăy bảo: “Ta không đ̣i hỏi các người tưởng thưởng Ta về (Qur'an) này và Ta cũng không phải là một tên giả vờ nói ra điều không có.
38:87

“Nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở cho thiên hạ.
38:88

“Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M