New Page 1
 
New Page 1

37. الصافات - Chương 37. As-Saffat (Các Vị Đứng Sắp Hàng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
37:1

Thề bằng các vị đứng sắp hàng chỉnh tề.
37:2

Các vị kéo (mây) di chuyển.
37:3

Các vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qur'an).
37:4

Thật sự, Thượng Đế của các ngươi là Một (Duy nhất).
37:5

Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất và là Rabb của các điểm của mặt trời mọc.
37:6

Quả thật, TA đă trang hoàng tầng trời thấp với các v́ sao;
37:7

Và canh giữ nó xa khỏi mọi tên Shaytan phản nghịch;
37:8

Cho nên chúng không nghe trộm được hội nghị trên cao và bị đánh đuổi từ khắp mọi phía.
37:9

Chúng bị tống đi xa; và sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.
37:10

Ngoại trừ tên nào nghe trộm th́ bị đánh đuổi bằng một ngọn lửa đỏ rực.
37:11

Hăy hỏi họ, há họ khó tạo hay những ǵ mà TA đă tạo? Quả thật, TA đă tạo họ từ một loại đất sét dẻo.
37:12

Không, Ngươi sửng sốt và họ giễu cợt.
37:13

Và khi được nhắc nhở, họ không ghi nhớ;
37:14

Và khi thấy một Dấu lạ, họ mang nó ra đùa cợt;
37:15

Và bảo: “Cái (Qur'an) này chỉ là pháp thuật hiển hiện!
37:16

“Khi chúng tôi chết và thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh?
37:17

“Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi?”
37:18

Hăy bảo : “Vâng, đúng thế. Và các người sẽ bị hạ nhục.”
37:19

Chỉ một tiếng gầm duy nhất th́ lúc đó họ sẽ nh́n;
37:20

Và sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Đây là Ngày Xét xử!”
37:21

“Đây là Ngày phân loại mà các người đă bảo là giả tạo.”
37:22

“Hăy tập họp những ai làm điều sai quấy và bạn đời của chúng và những vật mà chúng đă tôn thờ
37:23

“Ngoài Allah, rồi dẫn chúng đến con đường của Ḷ lửa;
37:24

“Nhưng hăy bắt chúng dừng lại! Bởi v́ chúng phải bị tra hỏi.
37:25

“Các ngươi có chuyện ǵ vậy? Tại sao các ngươi không giúp đỡ lẫn nhau?
37:26

Không, Ngày đó chúng sẽ hoàn toàn qui phục.
37:27

Chúng sẽ quay lại hỏi nhau.
37:28

Chúng sẽ bảo: “Chính các anh là những người thường đến với chúng tôi phía bên phải .”
37:29

“Không, các anh không muốn thành những người có đức tin.
37:30

“Chúng tôi không có thẩm quyền ǵ đối với các anh. Không, các anh mới là đám người phạm giới.
37:31

“Bởi thế, Lời phán của Rabb chúng tôi xác nhận đúng đối với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (sự trừng phạt).
37:32

“Do bởi chúng tôi đă hướng dẫn các anh đi lạc; và chính chúng tôi cũng đă đi lạc.”
37:33

Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ h́nh phạt.
37:34

Quả thật, TA sẽ xử lư những kẻ tội lỗi đúng như thế.
37:35

Quả thật, chúng là những kẻ khi được bảo: không có Thượng Đế nào ngoài Allah, đă tỏ ra ngạo mạn;
37:36

Và chúng bảo: “Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ v́ một thi sĩ mất trí (Muhammad)?”
37:37

Không! Người mang Chân Lư đến và xác nhận các vị Thiên sứ (tiền nhiệm).
37:38

Các ngươi sẽ nếm h́nh phạt đau đớn;-
37:39

Và bị trừng phạt chỉ bởi những điều mà các ngươi đă làm;-
37:40

Ngoại trừ các bầy tôi được chọn lựa của Allah.
37:41

Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rơ:
37:42

Hoa quả; và họ sẽ được vinh dự,
37:43

Trong các Ngôi vườn hạnh phúc;
37:44

Nằm nghỉ đối diện trên những chiếc tràng kỷ cao,
37:45

Một chiếc cốc đầy thức uống múc từ một ngọn suối trong vắt sẽ được chuyển ṿng giữa họ;
37:46

Trắng, ngọt lịm, làm cho người uống thích thú,
37:47

Không làm mất trí khôn, cũng không làm say khướt.
37:48

Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với đôi mắt to xinh đẹp, e-lệ nh́n;
37:49

Xinh như những quả trứng non được giữ kỹ.
37:50

Rồi họ quay sang hỏi nhau;
37:51

Một người của họ lên tiếng: “Tôi có một người bạn thân
37:52

“Anh ấy bảo: Há anh là một người có đức tin?
37:53

“Há khi chúng ta chết và thành cát bụi và xương khô, chúng ta sẽ bị xét xử?”
37:54

(Người kia) bảo: “Há các anh thử nh́n xuống?”
37:55

Anh ta nh́n xuống và thấy ḿnh đang ở trong Lửa.
37:56

Anh ta bảo: “Thề với Allah! Chút xíu nữa là anh đă hại mất tôi!
37:57

“Nếu không do Ân huệ của Rabb của tôi th́ chắc chắn tôi đă là một người bị lôi đi.
37:58

“Há chúng ta sẽ không chết
37:59

“Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không bị trừng phạt?”
37:60

Chắc chắn, đây là một sự thành tựu lớn lao!
37:61

Do bởi h́nh ảnh này mà những người làm việc nên cố gắng làm (tốt).
37:62

Há điều đó tốt hay loại cây đắng trong Hỏa ngục?
37:63

Quả thật, TA làm nó để thử thách những tên làm điều sai quấy.
37:64

Nó là một loại cây mọc từ dưới đáy Hỏa ngục,
37:65

Trái của nó giống như đầu của bọn Shaytan.
37:66

Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó đầy bụng.
37:67

Và sẽ được cho uống một loại nước sôi chồng lên trên.
37:68

Rồi chúng sẽ được đưa trở vào Hỏa ngục.
37:69

Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng lầm lạc;
37:70

Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ!
37:71

Và chắc chắn, đa số cổ nhân trước chúng cũng đă lạc lối;-
37:72

Và chắc chắn, TA đă cử phái những người báo-trước đến với chúngỳ;-
37:73

Bởi thế, hăy nh́n xem kết cuộc của những kẻ đă được cảnh cáo (nhưng không lưu ư) như thế nào;
37:74

Ngoại trừ các bầy tôi được chọn lựa của Allah.
37:75

Chắc chắn Nuh đă cầu nguyện TA. Và TA là Đấng Ưu việt đáp lời cầu xin.
37:76

Và TA đă giải cứu Người và gia đ́nh Người thoát khỏi đại-họa (của trận Đại Hồng Thủy).
37:77

Và TA đă làm cho ḍng dơi của Người sống sót .
37:78

Và TA đă để lại cho Người nơi hậu thế (lời chúc phúc):
37:79

Bằng an cho Nuh trong vũ trụ.
37:80

Quả thật, TA đă trọng thưởng những người làm tốt như thế.
37:81

Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA.
37:82

Rồi, TA đă nhận chết đuối các tên khác.
37:83

Và trong số đồng đạo của Người có Ibrahim
37:84

Khi Người đến thần phục Rabb (Allah) của Người với một tấm ḷng trong sạch .
37:85

Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: “Quí vị tôn thờ ǵ vậy?
37:86

“Há là một điều sai lạc việc quí vị muốn tôn thờ các thần linh khác Allah?
37:87

“Thế quí vị nghĩ sao về Đấng Chủ Tể của vũ trụ?”
37:88

Rồi Người liếc nh́n các v́ sao,
37:89

Rồi bảo: “Người tôi muốn bệnh .”
37:90

Bởi thế, họ quay bỏ đi xa Người.
37:91

Rồi Người lén đi gặp các thần linh của họ. Người hỏi chúng.: “Các ông không ăn (các món cúng)?
37:92

“Các ông có chuyện ǵ vậy? Sao các ông không chịu nói?”
37:93

Rồi Người nhảy xổ đến dang tay phải ra đập bể chúng.
37:94

Sau đó, họ vội vă chạy đến gặp Người.
37:95

Người bảo họ: “Quí ông tôn thờ những bức tượng do quí ông tạc?
37:96

“Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm.”
37:97

Họ bảo: “Hăy xây một cái ḷ cho nó rồi bắt nó thẩy vào lửa cháy!”
37:98

Họ đă bày mưu hăm hại Người, nhưng TA đă hạ nhục họ.
37:99

Và Người bảo họ: “Chắc chắn tôi sẽ đi gặp Rabb của tôi. Ngài sẽ hướng dẫn tôi.”
37:100

“Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi một đứa (con) đức hạnh.”
37:101

Bởi thế, TA báo cho Người tin mừng về một đứa con trai hằng chịu đựng.
37:102

Khi trẻ đến tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa con: “Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha đang tế con. Con nghĩ sao? (Trẻ) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền. Cha sẽ thấy, nếu Allah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn.”
37:103

Thế nên, khi hai cha con thần phục (Allah), Người bắt đứa con gục đầu xuống đất;
37:104

Th́ TA gọi Người: “Này hỡi Ibrahim!
37:105

“Nhà ngươi đă hoàn tất điều đă thấy (trong mộng).” Quả thật! TA ân thưởng những người làm tốt như thế.
37:106

Quả thật, đây là một sự thử thách công khai.
37:107

Và TA đă chuộc mạng đứa trẻ bằng một con vật tế lớn ;
37:108

Và TA đă để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc):
37:109

“ Bằng an cho Ibrahim.”
37:110

TA ân thưởng những người làm tốt như thế.
37:111

Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA.
37:112

Và TA báo cho Người tin mừng về Ishaaq, một Nabi trong số những người đức hạnh.
37:113

Và TA đă ban phúc cho Người và Ishaaq; nhưng trong con cháu của hai người (Ibrahim và Ishaaq) có người làm tốt và có người đă công khai tự làm hại bản thân.
37:114

Và chắc chắn TA đă ban ân cho Musa và Harun.
37:115

Và đă giải cứu hai người và người dân của hai người thoát khỏi đại họa;
37:116

Và đă trợ giúp hai người chiến thắng;
37:117

Và đă mang đến cho hai người một Kinh sách sáng tỏ;
37:118

Và đă hướng dẫn hai người theo chính đạo;
37:119

Và TA đă để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chúc phúc):
37:120

Bằng an cho Musa và Harun!”
37:121

Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế.
37:122

Quả thật, hai người là hai người bề tôi có đức tin của TA.
37:123

Và quả thật, Ilyaas (Elias) là một trong các Thiên sứ;
37:124

Khi Người bảo người dân của Người: “Các người không sợ Allah?
37:125

“Há các người cầu nguyện Ba'l và bỏ rơi Đấng Tạo Hóa Ưu việt,
37:126

“Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người và là Rabb của tổ tiên xa xưa của các người?”
37:127

Nhưng họ bài bác Người (Ilyaas). Bởi thế, họ sẽ bị dẫn đến (chỗ trừng phạt),
37:128

Ngoại trừ bầy tôi được tuyển chọn của Allah.
37:129

Và TA đă để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc):
37:130

Bằng an cho Ilyaas!”
37:131

Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế.
37:132

Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA.
37:133

Và quả thật, Lut (Lốt) là một trong các Thiên sứ;
37:134

Khi TA giải cứu Người và gia đ́nh của Người, tất cả,
37:135

Ngoại trừ một bà lăo trong số người nấn ná ở sau.
37:136

Rồi TA đă tiêu diệt số người c̣n lại.
37:137

Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào ban sáng;
37:138

Và ban đêm. Thế các người không hiểu?
37:139

Và quả thật, Yunus (Jonah) là một trong các Thiên sứ.
37:140

Khi Người bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy người.
37:141

Người chịu rút thăm và bị quẳng (xuống biển).
37:142

Do đó, một con cá lớn nuốt Người vào bụng bởi v́ Người đă phạm một điều đáng quở trách .
37:143

Nếu không là một người (biết ăn năn và) tán dương Allah,
37:144

Th́ Người đă phải ở lại trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh.
37:145

Nhưng TA đă quẳng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc Người đang bệnh;
37:146

Và TA đă khiến cho cây bầu mọc phủ lên ḿnh Người;
37:147

Và TA đă cử Người (làm Thiên sứ) cho một trăm ngàn người dân hoặc nhiều hơn .
37:148

Do đó, họ có đức tin. Bởi thế, TA đă cho họ hưởng lạc trong một thời gian.
37:149

Hăy hỏi họ “Há con gái thuộc về Rabb của Ngươi và con trai là của họ?”
37:150

“Hoặc há họ đă chứng kiến việc TA đă tạo hóa các Thiên thần thành nữ giới?
37:151

Ô này! Rơ thật, họ đă nói dối khi họ nói:
37:152

“Allah đă sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối.
37:153

Ngài (Allah) thích con gái hơn con trai?
37:154

Các người có chuyện ǵ vậy? Các người xét xử thế nào?
37:155

Thế các người không ư thức?
37:156

Hoặc phải chăng các người có đủ bằng chứng rơ rệt?
37:157

Thế, hăy mang kinh sách của các người đến (xác minh) nếu các người nói thật!
37:158

Và họ đă bịa đặt mối quan hệ thân thuộc giữa Ngài (Allah) và loài Jinn trong lúc loài Jinn biết việc chúng sẽ phải tŕnh diện (để chịu xét xử).
37:159

Thật quang vinh thay Allah! Ngài vượt hẳn những điều bịa đặt mà họ đă diễn tả!
37:160

Ngoại trừ các bầy tôi được tuyển chọn của Allah.
37:161

Bởi v́ các người, và những kẻ mà các người tôn thờ,
37:162

Các ngươi không thể quyến dụ được ai,
37:163

Ngoại trừ người nào muốn đi vào Lửa cháy (Hỏa ngục).
37:164

Không một ai trong chúng tôi lại không có một vị trí ấn định;
37:165

Quả thật, chúng tôi đứng sắp hàng .
37:166

Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài.
37:167

Và họ thường nói:
37:168

“Giá có được một Lời Nhắc nhở (Kinh sách) từ tổ tiên của chúng tôi,
37:169

“Th́ chắc chắn chúng tôi đă trở thành các bầy tôi được tuyển chọn của Allah.”
37:170

Nhưng họ phủ nhận nó ; rồi đây họ sẽ sớm biết!
37:171

Và chắc chắn, Lời phán của TA đă được công bố cho các bầy tôi của TA,- các Thiên sứ,
37:172

Rằng chắc chắn họ sẽ được giúp đỡ,
37:173

Và quả thật đoàn quân của TA sẽ chiến thắng.
37:174

Bởi thế, hăy tạm lánh xa họ một thời gian,
37:175

Và quan sát họ; và họ sẽ sớm thấy!
37:176

Há họ thúc giục việc trừng phạt của TA?
37:177

Nhưng khi nó (h́nh phạt) rơi xuống chỗ của họ, th́ sẽ là một buổi sáng thê thảm cho những người đă được cảnh cáo.
37:178

Bởi thế, hăy lánh xa họ một thời gian ngắn,
37:179

Và quan sát họ; rồi họ sẽ sớm thấy!
37:180

Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Đấng Chủ Tể của Quyền lực! Ngài vượt hẳn những điều mà họ đă diễn tả.
37:181

Và Bằng an cho các Thiên sứ!
37:182

Và mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M