New Page 1
 
New Page 1

36. يس - Chương 36. Ya-Sin ()

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
36:1

Ya-Sin
36:2

(TA thề) bằng (Kinh) Qur'an đầy những điều khôn ngoan.
36:3

Chắc chắn, Ngươi là một trong các Thiên sứ,
36:4

Đang ở trên con đường ngay chính.
36:5

(Qur'an này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống,
36:6

Hầu Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc mà tổ tiên đă không được báo trước cho nên họ khinh suất.
36:7

Chắc chắn, Lời phán (trong Qur'an) xác nhận đúng đối với đa số bọn họ nhưng họ từ chối tin tưởng.
36:8

TA đă thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận chiếc cằm cho nên họ ngẩng cổ;
36:9

Và TA đă đặt một bức chắn (vô h́nh) trước mặt và một bức chắn sau (lưng) họ, nên họ không nh́n thấy;
36:10

Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không th́ điều đó bằng thừa đối với họ; bởi v́ họ nhất định sẽ không tin tưởng.
36:11

Ngươi chỉ có thể cảnh cáo ai tuân theo Lời Nhắc nhở (Qur'an) và sợ Đấng ar-Rahman Vô h́nh. Do đó, hăy báo tin mừng cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng răi.
36:12

TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những điều mà họ đă gởi đi trước và những dấu tích mà họ đă lưu lại. TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển Sổ minh bạch.
36:13

Ngươi hăy tŕnh bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân cư của một thị trấn khi những Thiên sứ đến với họ;
36:14

Khi TA phái hai Thiên sứ đến gặp họ, họ bảo hai người nói dối. Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, th́ Họ đồng thanh bảo: “Chúng tôi thực sự là những Thiên sứ được cử đến với quí vị.”
36:15

Họ đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giống chúng tôi; và Đấng ar-Rahman (Allah) đă không ban điều nào xuống cả. Rơ thật, các ông chỉ nói dối.”
36:16

Họ đáp: “Rabb (Allah) của chúng tôi biết rơ chúng tôi là những Thiên sứ được cử đến với quí vị,
36:17

Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai.”
36:18

Họ bảo: “ạChúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông. Nếu các ông không chịu ngưng th́ chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng h́nh phạt đau đớn đối với các ông.”
36:19

Họ đáp: “Điềm xui của quí vị ở với quí vị. Há việc nhắc nhở quí vị (là điềm xui)? Không. Quí vị đúng là một đám người phạm giới.”
36:20

Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡi dân ta! Hăy tuân theo các vị Thiên sứ;
36:21

“Hăy tuân theo những người không đ̣i hỏi quí vị tiền công và là những người được hướng dẫn.
36:22

“Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đă sáng tạo tôi và là Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về tŕnh diện?
36:23

“Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? Nếu Đấng ar-Rahman (Allah) muốn hăm hại tôi th́ sự can thiệp của chúng sẽ chẳng giúp ích ǵ được cho tôi, và chúng sẽ không giải cứu được tôi;
36:24

“Lúc đó, tôi sẽ ở trong sự lầm lạc rơ rệt.
36:25

“Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb (Allah) của quí vị. Hăy nghe tôi.”
36:26

Có Lời bảo y: “Hăy bước vào Thiên Đàng.” Y than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết
36:27

“Việc Rabb (Allah) của tôi đă tha thứ và ban vinh dự cho tôi.”
36:28

Và sau y, TA đă không gởi một đoàn quân nào từ trên trời xuống cho người dân của y; và TA cũng không cần cho chúng xuống;
36:29

Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất th́ chúng sẽ chết im ĺm.
36:30

Thật xót xa thay cho bầy tôi (của Allah)! Không một Thiên sứ nào đă được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chế giễu.
36:31

Há họ không thấy việc TA đă tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước họ? Quả thật, các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại với họ.
36:32

Và tất cả, không sót một ai, sẽ đến tŕnh diện trước mặt TA.
36:33

Và có một bằng chứng cho họ là mảnh đất khô cằn mà TA làm hồi sinh; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt cho họ dùng.
36:34

Và TA đă làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và nho; và làm những mạch nước chảy phụt ra nơi đó;
36:35

Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đă không làm ra nó. Thế họ không tri ân (TA)?
36:36

Quang vinh thay Ngài! Đấng đă tạo thành cặp tất cả các vật mà đất đai cho mọc ra; và từ chính bản thân của họ và từ những vật khác mà họ không biết.
36:37

Và có một bằng chứng cho họ là ban đêm; TA rút ban ngày ra khỏi ban đêm th́ này họ ở trong tăm tối.
36:38

Và mặt trời di chuyển đến chỗ nghỉ đă được qui định cho nó. Đó là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri.
36:39

Và mặt trăng, TA đă qui định cho nó những giai đoạn (tṛn khuyết) cho đến khi nó trở thành như phần dưới của cành cây chà là ợ.
36:40

Mặt trời không thể bắt kịp mặt trăng; và ban đêm không thể qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi theo quỹ đạo riêng.
36:41

Và có một Dấu hiệu nữa cho họ là việc TA đă chuyên chở con cháu của họ trên một chiếc tàu chất đầy .
36:42

Và TA đă tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi.
36:43

Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết đuối; và họ sẽ không kêu la cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai giải cứu;
36:44

Trừ phi được TA khoan hồng và cho hưởng lạc đến một thời hạn ấn định.
36:45

Và khi có lời bảo họ: “Hăy sợ điều đằng trước các người và điều đằng sau các người để may ra các người được khoan dung.”
36:46

Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay bỏ đi.
36:47

Và khi có lời bảo họ: “Hăy chi dùng cái mà Allah đă ban cấp cho quí vị,” th́ những kẻ không tin bảo những người có đức tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà, nếu Allah muốn, chính Ngài phải nuôi? Rơ thật quí ông lầm lạc công khai.”
36:48

Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa này sẽ đến nếu quí ông nói thật?”
36:49

Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ trong lúc họ đang căi nhau!
36:50

Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về với gia đ́nh.
36:51

Và tiếng C̣i (Phục sinh) sẽ được hụ lên, lúc đó họ sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến tŕnh diện Rabb của họ;
36:52

Họ sẽ nói: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đă đánh thức chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?” “Đây là điều mà Đấng ar-Rahman (Allah) đă hứa và các vị Thiên sứ đă xác nhận như thế.”
36:53

Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất th́ tất cả bọn họ sẽ được đưa đến tŕnh diện trước mặt TA.
36:54

Vào Ngày đó, không một linh hồn nào sẽ bị xét xử thiệt tḥi một mảy may; và các người sẽ được báo đáp đầy đủ về điều mà các người đă làm;
36:55

Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ vui mừng về những điều ḿnh đă làm.
36:56

Và họ cùng vớiợ các bà vợ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ cao, dưới bóng mát.
36:57

Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đ̣i hỏi.
36:58

Salam (Sự Bằng An) sẽ là lời (chúc mừng) của Đấng Rabb Rất mực Khoan dung.
36:59

Hỡi những kẻ tội lỗi! Ngày nay, các người hăy dang ra xa.
36:60

Há TA đă không giao ước các ngươi, hỡi con cháu Adam! Chớ tôn thờ Shaytan bởi v́ nó là kẻ thù công khai của các ngươi?
36:61

Và hăy thờ phụng TA. Đây là chính đạo.
36:62

Và chắc chắn nó (Shaytan) đă hướng dẫn đa số các ngươi đi lạc. Thế tại sao các ngươi không hiểu?
36:63

Đây là Hỏa ngục mà các người đă được hứa.
36:64

Ngày nay, hăy chịu để nó đốt (nướng) bởi lẽ các người đă không tin.
36:65

Ngày đó, TA sẽ khoá chặt miệng của họ; và bàn tay của họ sẽ nói chuyện với TA, bàn chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà họ đă làm.
36:66

Và nếu muốn, TA sẽ xóa bỏ cặp mắt của họ; v́ thế họ sẽ cố chạy đi t́m đường, nhưng làm sao họ có thể nh́n thấy?
36:67

Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ của họ; do đó, họ không thể bước tới cũng không thể bước lui.
36:68

Và người nào được TA cho sống thọ, TA sẽ lật ngược y trong việc tạo hoá. Há họ không hiểu?
36:69

Và TA đă không dạy Người thơ phú; và điều đó không thích hợp với Người. Thật ra, nó (Qur'an) chỉ là Lời Nhắc nhở và là Lời-đọc minh bạch;
36:70

Hầu Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không có đức tin đúng sự thật.
36:71

Há họ không thấy việc TA đă tạo hóa cho họ, từ những vật mà ban tay của TA đă làm ra, gia súc mà họ làm chủ?
36:72

Và TA đă chế ngự chúng cho họ: một số họ dùng để cưỡi và một số họ dùng để ăn thịt.
36:73

Chúng có nhiều mối lợi và chất uống (sữa tươi) cho họ. Há họ không tri ân?
36:74

Và họ đă tôn thờ những thần linh khác ngoài Allah mong chúng giúp đỡ;
36:75

Nhưng chúng sẽ không thể giúp đỡ họ; và chúng sẽ là một đoàn quân chống lại họ;
36:76

Bởi thế, Ngươi chớ buồn về lời lẽ của họ. Quả thật, TA biết rơ điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ.
36:77

Há con người không thấy việc TA đă tạo hóa y từ một giọt tinh dịch? Nhưng y lại là một đối thủ công khai.
36:78

Và y đưa ra cho TA một thí dụ nhưng lại quên bẵng việc tạo hóa của y. Y bảo: “Ai làm sống những khúc xương một khi chúng đă ră mục?”
36:79

Hăy bảo: “Đấng đă tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ phục sinh chúngỳ. Bởi v́, Ngài biết tất cả các việc tạo hóa;
36:80

“Đấng đă làm cho các người lửa từ một loại cây tươi mà các người dùng để nhúm.”
36:81

Há Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất không đủ khả năng tạo hóa được những cái giống chúng? Vâng, thật vậy, Ngài là Đấng Tạo hóa Toàn Tri
36:82

Khi Ngài muốn một vật ǵ, th́ chỉ thị của Ngài với nó chỉ gồm Lời phán: “Hăy Thành!” Th́ nó sẽ thành.
36:83

Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm trong tay Ngài và các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M