New Page 1
 
New Page 1

35. فاطر - Chương 35. Fatir (Đấng Sáng Tạo)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
35:1

Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; Ngài đă chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (cặp). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ cái ǵ mà Ngài muốn bởi v́ Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật.
35:2

Bất cứ hồng ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có quyền giữ nó lại và cái nào mà Ngài giữ lại th́ không ai ngoài Ngài có quyền ban phát nósau Ngài. Bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
35:3

Hỡi nhân loại! Hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các người. Có chăng ngoài Allah một Đấng Tạo Hóa đă cung phụng các người từ trên trời xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế sao các người quay lánh xa (Ngài)?
35:4

Và nếu chúng cho Ngươi nói dối th́ chắc chắn các Thiên sứ trước Ngươi cũng đă bị chúng cáo buộc nói dối, nhưng mọi vấn đề sẽ được tŕnh lên Allah quyết định.
35:5

Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah đích thực. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để cho tên đại bịp (Shaytan) đánh lừa các người về Allah.
35:6

Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các người. Vậy hăy đối xử với nó như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ bè lũ của nó hầu khiến chúng trở thành những người bạn của Lửa ngọn.
35:7

Những ai không có đức tin th́ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ sẽ được tha thứ và sẽ được ban thưởng rất lớn.
35:8

Thế ai là người hài ḷng với việc làm bất lương của y rồi xem đó là điều tốt? Bởi v́ thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn; Bởi thế chớ v́ thương xót chúng mà Ngươi tự làm hao ṃn thân xác. Quả thật, Allah hằng biết về những điều chúng làm.
35:9

Và Allah là Đấng đă gởi các luồng gió bay đi; chúng thổi đưa đám mây lên cao mà TA đưa đến một vùng đất khô cằn; rồi TA dùng nó để làm sống lại mảnh đất đă chết khô. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế.
35:10

Ai muốn quyền vinh th́ mọi quyền vinh đều thuộc về Allah cả. Mọi lời nói tốt đẹp sẽ thăng lên tận Ngài và mọi việc phúc thiện sẽ tâng bốc nó ; trong lúc những ai âm mưu điều bất lương th́ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và mưu đồ của những kẻ đó sẽ hoàn toàn thất bại.
35:11

Và Allah đă tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ một giọt tinh dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vợ chồng). Và không một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh mà Ngài không biết. Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển Sổ bởi v́ quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah.
35:12

Và hai biển nước không giống nhau. Một loại th́ ngọt, dễ uống; và loại kia th́ mặn, chát. Nhưng các người được ăn thịt tươi từ mỗi loại biển và từ đó ṃ lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy những chiếc tàu cày sóng trùng dương đưa các ngươi đi t́m thiên lộc của Ngài hầu các người tạ ơn.
35:13

Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng; mỗi cái di chuyển đến một thời hạn ấn định. Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà-là.
35:14

Nếu các người cầu nguyện chúng th́ chúng sẽ không nghe được lời cầu xin của các người; và nếu chúng có nghe đặng th́ chúng vẫn không đáp lại lời cầu xin của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các người đă tôn thờ chúng. Và không ai có thể báo cho Ngươi biết tin giống như Đấng Am Tường (Allah).
35:15

Hỡi nhân loại! Các người mới là những kẻ nhờ vả Allah; ngược lại, Allah Tự Đầy Đủ, Rất đáng mực Ca tụng.
35:16

Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hóa mới.
35:17

Và việc đó chẳng có ǵ nặng nhọc đối với Allah.
35:18

Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng của người khác; và nếu một người nào đó vác quá sức của ḿnh rồi cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y th́ không một tí gánh nặng nào của y sẽ được vác giùm dẫu họ là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi chỉ có thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabb Vô h́nh của họ và dâng lễ Salaah một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch th́ việc tẩy sạch đó chỉ dành cho bản thân y thôi. Và cuối cùng làsự trở về với Allah.
35:19

Bởi v́ người mù và người nh́n thấy không như nhau;
35:20

Bóng tối và ánh sáng cũng thế;
35:21

Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế;
35:22

Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả thật, Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng Ngươi không thể làm cho người nằm dưới mộ nghe được.
35:23

Bởi v́ quả thật, Ngươi chỉ là một Người Cảnh cáo.
35:24

Quả thật! TA (Allah) cử phái Ngươi mang Chân lư đến, vừa làm một Người báo tin lành và cảnh cáo; và không một cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến sống qua với họ.
35:25

Và nếu chúng bảo Ngươi nói dối th́ chắc chắn những kẻ trước chúng cũng đă bài bác như thế. Các Thiên sứ của chúng đă đến gặp chúng với những bằng chứng rơ rệt và với những quyển kinh và với một Kinh Sách soi sáng.
35:26

Rồi, TA bắt phạt những kẻ không có đức tin. Bởi thế, hăy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào!
35:27

Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA (Allah) dùng làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và những mầu sắc khác biệt và mầu đen sậm?
35:28

Và loài người và dă thú và gia súc cũng mang những mầu sắc khác biệt như thế. Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu biết mới sợ Allah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ.
35:29

Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lễ Salaah một cách chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vật mà TA đă cung cấp th́ sẽ hy vọng nơi một sự đổi chác không bao giờ thất bại.
35:30

Hầu Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ thêm với thiên lộc của Ngài bởi v́ quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng ghi công.
35:31

Và những điều mà TA đă mặc khải cho Ngươi trong Kinh sách (Qur’an) là Chân lư, xác nhận lại những điều đă được ban xuống trước nó. Quả thật, Allah Rất mực Am tường và nh́n thấy rơ các bầy tôi của Ngài.
35:32

Rồi TA làm cho những ai mà TA đă chọn trong số bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh sách (Qur'an). Nhưng trong họ, có người tự làm hại bản thân, và có người đi theo con đường chính giữa và có người, với sự chấp thuận của Allah, tiên phong làm những việc tốt. Đó là một thiên lộc lớn nhất:
35:33

Những Ngôi vườn vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào; trong đó, họ sẽ đeo ṿng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là.
35:34

Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb chúng tôi Hằng tha thứ và Hằng ghi công (chúng tôi)!
35:35

Đấng đă dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng tôi dưới mái nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải lao lực và lao tâm.
35:36

Và đối với những ai không có đức tin th́ sẽ bị trừng phạt Lửa của Hỏa ngục. Sẽ không có quyết định cho chúng chết phứt; và cũng không có việc giảm khinh h́nh phạt của nó cho chúng Đấy, TA báo oán tất cả những kẻ không tin như thế.
35:37

Và chúng sẽ la hét trong đó: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với những điều mà chúng tôi đă làm.” “Há TA đă không cho các người sống đủ lâu để cho ai được nhắc nhở sẽ cân nhắc? Và đă có Người báo trước đến với các người. Thôi, hăy nếm. Và không có một người giúp đỡ nào cho những kẻ làm điều sai quấy.”
35:38

Quả thật, Allah là Đấng Biết rơ điều vô h́nh của các tầng trời và trái đất. Rơ thật Ngài biết điều nằm trong ḷng ngực.
35:39

Ngài là Đấng đă làm cho các người thành những người kế nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không có đức tin th́ sẽ lănh đủ về sự không tin tưởng của ḿnh. Và sự vô tín của những kẻ không tin chỉ làm cho chúng đáng ghét thêm đối với Rabb của chúng. Và sự vô tín của những kẻ không tin chỉ làm cho chúng thêm mất mát.
35:40

Hăy bảo: “Các người có thấy những kẻ hợp tác của các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah? Hăy chỉ cho ta thấy cái mà chúng đă tạo dưới đất? Hoặc chúng có phần hùn nào trên các tầng trời? Hoặc TA có ban cho chúng Kinh sách mà chúng nắm được những bằng chứng rơ rệt ? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hăo với nhau.
35:41

Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng ngưng hoạt động. Và nếu chúng thật sự ngưng hoạt động th́ sau Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng được. Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ.
35:42

Và chúng mang Allah ra thề bằng lời thề nghiêm trọng nhất (bảo) nếu có một người báo trước nào đến gặp chúng th́ chắc chắn chúng sẽ theo đúng chính đạo hơn bất cứ cộng đồng nào khác. Nhưng khi một Vị báo trước đến gặp chúng, th́ chúng chạy xa thêm.
35:43

Ngạo mạn trên trái đất và âm mưu điều bất lương. Nhưng mưu đồ bất lương đó chỉ vây hăm kẻ chủ mưu. Há chúng chỉ mong đợi đường lối của các tiền nhân? Bởi thế, Ngươi sẽ không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong đường lối (xử lư) của Allah. Và Ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy có sự chuyển hướng trong đường lối xử lư của Allah.
35:44

Há chúng đă không đi xa trên trái đất để chứng kiến kết cuộc của những kẻ trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền lực? Và Allah là Đấng mà không vật ǵ trong các tầng trời và trái đất có thể phá hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi v́ Ngài Toàn Tri, Toàn Lực.
35:45

Và nếu Allah bắt phạt loài người v́ tội lỗi mà họ đă phạm th́ Ngài sẽ không để lại trên mặt đất một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi hạn kỳ của họ đă măn th́ chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M