New Page 1
 
New Page 1

34. سبإ - Chương 34. Saba (Thị Trấn Sê-Ba)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
34:1

Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Rất mực Am tường.
34:2

Ngài biết mọi vật chui vào ḷng đất và mọi vật nhô lên khỏi mặt đất và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật thăng lên trời; và Ngài là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ.
34:3

Và những kẻ không tin bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy đến với chúng tôi.” Hăy bảo: “Vâng, thề nhân danh Rabb (Allah) của ta, Đấng biết điều vô h́nh; chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến với các người.” Không một vật ǵ có thể thoát khỏi Ngài đặng dẫu là sức nặng của một hạt nguyên tử trong các tầng trời và dưới đất; và không một vật ǵ dù nhỏ hay lớn hơn cái đó mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển sổ minh bạch.
34:4

Hầu Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm việc thiện. Họ là những người sẽ được tha thứ và được bổng lộc rộng răi.
34:5

Ngược lại, những ai phấn đấu để phá hỏng các Lời mặc khải của TA (Allah) th́ chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
34:6

Và những ai đă được ban kiến thức th́ thấy điều mà Rabb của Ngươi đă ban xuống cho Ngươi là Chân lư, hướng dẫn đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng mực Ca tụng.
34:7

Những kẻ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ cho quí vị một người đă báo cho quí vị biết khi quí vị đă hoàn toàn mục ră, quí vị sẽ tái xuất hiện như một sự tạo hóa mới?”
34:8

Phải chăng Y đă nói dối rồi đổ thừa cho Allah? hay là Y bị qủy ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau th́ sẽ bị trừng phạt và lầm lạc rất xa.
34:9

Há họ không nh́n thấy ǵ trước mắt và sau lưng, từ trên trời xuống dưới đất? Nếu muốn, TA (Allah) thừa sức làm cho đất sụp xuống nuốt mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi xuống đè nát họ. Quả thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi hối cải.
34:10

Và chắc chắn TA đă ban cho Dawud thiên ân của TA: “Hỡi núi và chim chóc! Hăy lập lại với y lời tán dương (Allah); và TA đă hoá sắt thành mềm cho y;
34:11

“Hăy chế áo giáp và ráp các ṿng sắt thật cân bằng; và hăy làm việc thiện. Quả thật, TA (Allah) Hằng thấy điều các ngươi làm.”
34:12

Và (TA) đă bắt gió phục tùng Sulayman; bởi thế gió lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian đi bộ) một tháng và một buổi chiều cũng bằng một tháng. Và TA đă hóa một ngọn suối đồng (nấu chảy) chảy ra cho Người; và trong loài Jinn có những tên làm việc trước mặt Người theo Phép của Rabb (Đấng Chủ Tể) của Người; và nếu có tên (Jinn) nào căi lệnh của TA, th́ TA sẽ cho nó nếm h́nh phạt của ngọn Lửa cháy bùng.
34:13

Chúng (Jinn) làm ra cho Người (Sulayman) những vật mà Người muốn: những cung điện, những h́nh tượng , những bát to lớn như những bể nước và những chảo nấu cố định. “Hỡi gia đ́nh Dawud! Hăy làm việc với ḷng tri-ân (Allah)!” Nhưng chỉ một số ít bầy tôi của TA tỏ ḷng biết ơn.
34:14

Nhưng khi TA quyết định cho Người (Sulayman) chết, chẳng có ǵ báo cho chúng (Jinn) thấy cái chết của Người ngoại trừ một loại sâu đất đă gặm ṃn chiếc gậy của Người. Bởi thế, khi Người ngă xuống, th́ loài Jinn mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô h́nh, th́ chúng đâu có ở lâu trong sự trừng phạt nhục nhă đó.
34:15

Chắc chắn đă có một Dấu hiệu cho người dân Saba' (Sê-ba) ngay tại chỗ ở của họ: hai ngôi vườn, một nằm phía bên phải và một bên trái. Hăy ăn bổng lộc mà Rabb của các người cung cấp và biết ơn Ngài: một vùng đất tốt đẹp và một Đấng Chủ Tể Hằng Tha thứ.
34:16

Nhưng họ đă trở mặt. Bởi thế, TA đă gởi một trận thủy tai từ đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liễu và một số ít cây kè.
34:17

TA đă bắt phạt họ như thế v́ tội phụ ơn. Và phải chăng TA chỉ báo oán những kẻ vong ân?
34:18

Và TA đă đặt giữa họ và những thị trấn mà TA đă ban phúc, những thị trấn dễ nh́n thấy; và TA đă đo đạc nơi đó những chặng đường du lịch; hăy đi du lịch an toàn ban đêm và ban ngày qua những địa điểm đó.
34:19

Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những chặng đường du lịch của chúng tôi dài hơn”; và họ chỉ tự làm hại bản thân họ. Bởi thế, TA đă dùng họ làm thành những câu chuyện (cổ tích) và đă phân tán họ toàn bộ. Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn, biết ơn.
34:20

Và chắc chắn Iblis (Shaytan) đă chứng minh với họ điều mà nó đă phỏng đoán là có thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một phần tử nhỏ trong số những người có đức tin.
34:21

Và thật ra, nó không có một chút quyền hành nào đối với họ nhưng để TA biết rơ ai là người tin tưởng nơi Đời sau so với ai trong họ là người c̣n nghi ngờ; và Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi việc.
34:22

Hăy bảo: “Hăy cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng ngoài Allah. Chúng chẳng có ǵ trong các tầng trời và trái đất cho dù là sức nặng của một hạt nguyên tử; và chúng không có một phần chia nào trong trời đất; và trong chúng không có ai là vị ủng hộ của Ngài (Allah) cả.
34:23

Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực trừ phi cho ai mà Ngài chấp thuận. Măi cho đến khi tấm ḷng của họ hết sợ, th́ lúc đó họ mới lên tiếng: “Rabb (Allah) của quí vị phán ǵ vậy?” Họ đáp: “Sự Thật.” Bởi v́ Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ-Đại.
34:24

Hăy bảo: “Ai cung cấp bổng lộc cho quí vị từ các tầng trời xuống dưới đất?” Hăy bảo: “Allah!” Chúng tôi hay quí vị sẽ là người đi đúng đường hoặc công khai lạc đường?”
34:25

Hăy bảo: “Quí vị sẽ không bị chất vấn về tội của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ không bị chất vấn về điều mà quí vị đă làm.”
34:26

Hăy bảo: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng ta bằng sự thật; và Ngài là Đại Thẩm phán Toàn Tri.”
34:27

Hăy bảo: “Hăy chỉ cho tôi đâu là những kẻ mà quí vị đă cho là những vị hợp tác của Ngài (Allah). Nhất định không. Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
34:28

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi làm một Người mang tin mừng và người cảnh cáo cho toàn thể nhân loại nhưng đa số thiên hạ không biết.
34:29

Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa này sẽ thể hiện nếu quí vị nói thật?”
34:30

Hăy bảo: “Cuộc hẹn của quí vị là ngày mà quí vị sẽ không thể ở trể một giờ cũng không đi sớm hơn.”
34:31

Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tin Qur'an này và cũng không tin nơi các điều trước nó.” Giá Ngươi có thể thấy cảnh huống khi những kẻ làm điều sai quấy đứng trước mặt Rabb của chúng, lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ được xem như cô thế sẽ bảo những tên cường bạo: “Nếu không có quí ngài th́ chắc chắn chúng tôi đă trở thành những người tin tưởng!”
34:32

Những tên cường bạo sẽ đáp lại những kẻ tự cho là cô thế, bảo: “Há bọn ta đă cản trở các ngươi theo chỉ đạo khi nó đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là những kẻ tội lỗi.
34:33

Và những kẻ tự cho là cô thế sẽ đáp lại những tên cường bạo: “Không, quí ngài đă cùng nhau mưu toan ngày đêm; (hăy nhớ) khi quí ngài ra lệnh cho chúng tôi phủ nhận Allah và dựng những kẻ ngang hàng với Ngài.” Chúng sẽ hối hận khi thấy h́nh phạt. TA sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ không tin. Há chúng chỉ bị trừng phạt v́ tội mà chúng đă làm?
34:34

Và không một người cảnh cáo nào đă được TA cử đến một thị trấn mà không bị những người giầu có của nó tuyên bố: “Chúng tôi không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến.”
34:35

Và họ bảo: “Chúng tôi có nhiều của cải và đông con và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt.”
34:36

Hăy bảo: “Quả thật, Rabb của ta nới rộng bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn hoặc thu hẹp; nhưng đa số nhân loại không biết.”
34:37

Và không phải tài sản cũng không phải con cái của các người là những thứ sẽ đưa các người đến gần TA theo cấp bậc, ngược lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện; họ là những người sẽ được ban thưởng gấp đôi do những điều mà họ đă làm và sẽ ở trong những ngôi nhà an toàn trên cao.
34:38

Ngược lại, những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Lời mặc khải của TA, th́ sẽ bị bắt đưa đến chỗ trừng phạt.
34:39

Hăy bảo: “Rabb của ta nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và bất cứ cái ǵ mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài) th́ sẽ được Ngài hoàn lại đầy đủ; và Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.”
34:40

Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng; rồi Ngài bảo các thiên thần: “Há các người này đă tôn thờ các ngươi?”
34:41

Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ Nhân của chúng tôi chứ đâu phải chúng. Không, chúng tôn thờ Jinn mà đa số bọn chúng tin tưởng.”
34:42

Bởi thế Ngày nay (Ngày Phục sinh), người này không được quyền trục lợi và hăm hại người kia. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hăy nếm h́nh phạt của Lửa mà các người đă từng cho là giả tạo.”
34:43

Và khi các Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra cho chúng th́ chúng bảo: “Người này chỉ là một người phàm. Y muốn cản trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đă từng tôn thờ.” Chúng bảo: “Cái này (Qu’an) chỉ là điều giả tạo khéo bịa đặt.” Và những kẻ không tin nói về Chân lư khi nó đến với chúng: “Đây chỉ là một pháp thuật hiển hiện.”
34:44

Nhưng TA đă không ban cho chúng các Kinh sách mà chúng có thể học hỏi; và TA đă không cử phái một người cảnh cáo nào đến với chúng trước Ngươi.
34:45

Và những ai trước chúng đă bài bác. Những người (Quraysh) này đă không nhận được một phần mười ân huệ mà TA đă ban cho họ (các tiền nhân của chúng), thế mà chúng đă cho các Thiên sứ của TA nói dối. Bởi thế, sự trừng phạt của TA khủng khiếp dường nào.
34:46

Hăy bảo: “Ta chỉ khuyên các người một điều: hăy v́ Allah mà các người đứng lên, từng cặp hay từng cá nhân, rồi tự suy nghĩ; (th́ sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người đă không bị quỷ ám; ngược lại, Người chỉ là một người báo trước về một sự trừng phạt khủng khiếp sắp đến.”
34:47

Hăy bảo: “Phần thưởng mà ta đ̣i hỏi từ các người là của các người; c̣n phần thưởng của ta là do Allah ban cấp; và Ngài chứng giám tất cả mọi việc.”
34:48

Hăy bảo: “Quả thật, Rabb của ta quẳng ban Chân lư xuống; Ngài thấu rơ điều vô h́nh.”
34:49

Hăy bảo: “Chân lư (Qur'an) đă đến th́ sự Giả dối không khởi tạo cũng không phục sinh.”
34:50

Hăy bảo: “Nếu ta lầm lạc th́ chỉ bản thân ta thiệt tḥi; và nếu ta đi đúng đường th́ là do các điều mà Allah đă mặc khải cho ta; bởi v́ Ngài Hằng Nghe và Tối Cận.
34:51

Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh huống khi chúng kinh hăi v́ sẽ không có lối thoát; và sẽ bị túm bắt từ một nơi rất gần.
34:52

Lúc đó chúng sẽ nói: “Chúng tôi tin Nó (Qur'an);” nhưng làm sao chúng có thể đạt được đức tin từ một nơi quá xa!
34:53

Và chắc chắn, chúng đă phủ nhận nó từ trước; và đă thốt ra lời phỏng đoán về điều vô h́nh từ một nơi xa.
34:54

Và có một bức chắn ngăn cách chúng với những điều mà chúng mong ước giống như trường hợp đă xảy ra cho đồng bọn của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng ở trong t́nh trạng hoài nghi trầm trọng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M