New Page 1
 
New Page 1

32. السجدة - Chương 32. As-Sajda (Sự Phủ Phục)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
32:1

Alif. Lam. Mim.
32:2

Kinh sách (Qur'an) do Đấng Chủ Tể của vũ trụ ban xuống, không có chi phải ngờ vực cả.
32:3

Nhưng chúng bảo: “Y đă bịa đặt nó.” Không, đó là Chân lư do Rabb của Ngươi ban xuống để Ngươi dùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đă không có một người báo trước nào đến với họ, hầu họ được hướng dẫn.
32:4

Allah là Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Thiên Ngai của Ngài. Ngoài Ngài, các người không có một đấng bảo hộ hay một vị can thiệp nào cả. Thế các người không ghi nhớ?
32:5

Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công việc sẽ được tŕnh lên Ngài trong một ngày, mà khoảng thời gian bằng một ngàn năm theo cách tính toán của các người.
32:6

(Allah) là thế, Đấng hằng biết điều vô h́nh và điều hữu h́nh, Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
32:7

Đấng hoàn thiện mọi vật mà Ngài đă tạo; và Ngài khởi tạo con người từ đất sét;
32:8

Rồi, Ngài làm ra ḍng dơi của y từ một giọt nước vô giá trị.
32:9

Rồi, Ngài uốn nắn h́nh thể của y và hà vào nó linh hồn của Ngài ; và Ngài làm ra cho các người tai, mắt và quả tim. Các người đáp ân Ngài ít thay!
32:10

Và chúng bảo: “Có thật chăng khi chúng tôi tiêu tan dưới đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại?” Không, chúng phủ nhận việc gặp gỡ Rabb của chúngỳ.
32:11

Hăy bảo: “Thần Chết, vị đảm trách các người, sẽ bắt hồn các người rồi các người sẽ được đưa trở về với Rabb của các người.”
32:12

Và giá Ngươi có thể nh́n thấy cảnh huống những kẻ tội lỗi gục đầu trước mặt Rabb (Allah) của chúng: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đă thấy và đă nghe. Xin Ngài trả chúng tôi về để chúng tôi sẽ làm điều thiện. Bây giờ chúng tôi tin tưởng chắc chắn.”
32:13

Và nếu muốn, chắc chắn TA đă ban cho mỗi linh hồn chỉ đạo của nó, nhưng Lời phán từ TA phải được thể hiện, chắc chắn “TA sẽ nhốt loài Jinn và loài người chung với nhau đầy Hỏa ngục.”
32:14

Bởi thế, hăy nếm (h́nh phạt) về việc các người đă lăng quên việc gặp gỡ Ngày này của các người. Quả thật, TA cũng bỏ quên các người trở lại. Thôi, hăy nếm h́nh phạt bất tận về những điều mà các người đă từng làm.
32:15

Chỉ thực ḷng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA, những ai khi được nhắc về chúng, liền qú xuống phủ phục và tán dương lời ca tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ tự cao;
32:16

Họ rời giường ngủ để cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa hy vọng; và chi dùng tài sản mà TA đă ban cấp.
32:17

Bởi v́ không một linh hồn nào biết được những cái đang được giấu kín khỏi cặp mắt vui sướng của họ như là phần thưởng về những việc thiện mà họ đă từng làm.
32:18

Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ phạm giới? Chắc chắn họ không giống nhau.
32:19

Đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ sẽ ở trong những Ngôi vườn yên ổn : một sự đăi ngộ về những điều tốt mà họ đă từng làm.
32:20

C̣n đối với những ai phạm giớiợ, th́ chỗ ở của chúngỳ sẽ là Lửa. Mỗi lần chúng muốn thoát ra khỏi đó, th́ sẽ bị lôi vào lại bên trong với lời phán: “Hăy nếm h́nh phạt của Lửa mà các ngươi đă bài bác.”
32:21

Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm sự trừng phạt gần kề (ở trần gian) trước sự trừng phạt lớn (ở Đời sau) hầu chúngỳ quay về.
32:22

Và c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă được nhắc về các Lời mặc khải của Rabb của y rồi quay lánh xa? Quả thật, TA sẽ báo oán những kẻ tội lỗi.
32:23

Và chắc chắn TA đă ban cho Musa Kinh sách ( Taurah). Do đó, Ngươi chớ nghi ngờ về việc tiếp xúc với Người . Và TA đă dùng Nó làm một Chỉ đạo cho con cháu Israel.
32:24

Và từ họ, TA đă bổ nhiệm các nhà lănh đạo để hướng dẫn theo Mệnh lệnh của TA khi nào họ nhẫn nại và c̣n tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của TA.
32:25

Quả thật vào Ngày Phục sinh, Rabb của Ngươi sẽ xét xử giữa họ về những điều mà họ thường tranh chấp.
32:26

Há không là một chỉ điểm cho họ việc TA đă tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước mà nhà cửa đang bị họ dẫm đạp? Quả thật, nơi sự việc đó là các bằng chứng. Thế, họ không nghe?
32:27

Há họ đă không thấy việc TA đă dẫn nước đến một vùng đất khô ráo mà TA dùng làm mọc ra hoa mầu làm thực phẩm nuôi gia súc của họ và cả họ nữa? Thế, họ không nh́n thấy?
32:28

Và họ bảo: “Thế, chừng nào Quyết định xét xử xảy ra nếu quí vị nói thật?”
32:29

Hăy bảo: “Vào ngày mà Quyết định xét xử thể hiện th́ niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích họ được ǵ và họ sẽ không được buông tha.”
32:30

Do đó, hăy lánh xa họ và chờ đợi; họ cũng đang mong chờ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M