New Page 1
 
New Page 1

31. لقمان - Chương 31. Luqman ()

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
31:1

Alif. Lam. Mim.
31:2

Đây là những câu của Kinh sách (Qur'an) rất thông thái;
31:3

Một Chỉ đạo và một Hồng ân (của Allah) cho những người làm tốt:
31:4

Những ai dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và có một đức tin chắc chắn về Đời sau;
31:5

Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của họ và là những người sẽ thành đạt.
31:6

Và trong thiên hạ có kẻ đă mua tập truyện giải trí (mang về đọc) hầu lôi cuốn những người thiếu hiểu biết đi sái con đường của Allah và nhạo báng nó. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhục nhă.
31:7

Và khi các Lời mặc khải của TA được đọc ra cho y, y quay bỏ đi, dáng điệu tự phụ làm như y chẳng hề nghe biết chúng bao giờ, ra tuồng như hai tai của y điếc nặng. Hăy báo cho y biết về một sự trừng phạt đau đớn.
31:8

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ hưởng Thiên đàng hạnh phúc;
31:9

Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
31:10

Ngài đă tạo hóa các tầng trời không cần cột trụ mà các người có thể nh́n thấy và đă dựng lên trên mặt đất những quả núi vững chắc, sợ nó sẽ rung chuyển với các người và Ngài đă rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm mọc ra đủ cặp (thảo mộc) quí giá.
31:11

Đấy là sự tạo hoá của Allah. Thế, hăy chỉ cho TA xem đâu là vật mà những ai khác Ngài đă tạo? Không, những kẻ làm điều sai quấy đang lầm lạc công khai.
31:12

Và chắc chắn, TA đă ban cho Luqman trí sáng lán khôn ngoan phán bảo: “Hăy biết ơn Allah,” ai biết ơn (Allah) th́ việc biết ơn đó chỉ có lợi cho y; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) th́ quả thật Allah Tự Đầy đủ, Rất đáng Ca tụng.
31:13

Và hăy nhớ khi Luqman bảo đứa con trai của ḿnh khi Người khuyên con, bảo: “Hỡi con yêu dấu! Chớ kết hợp (điều ǵ, vật ǵ) với Allah. Quả thật, việc kết hợp với Allah là một điều sai quấy to lớn.
31:14

Và TA đă truyền lệnh cho con người về cha mẹ của y. Mẹ của y đă cưu mang y từ đau yếu này chồng lên đau yếu khác; và cho y bú và dứt sữa y trong ṿng hai năm; bởi thế, hăy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối cùng, nhà ngươi sẽ trở về với TA.
31:15

Và nếu cha mẹ đấu tranh bắt ngươi kết hợp với TA những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề biết th́ chớ nghe lời hai người, nhưng hăy ăn ở tử tế với hai người ở đời này; và theo con đường của những ai quay về với TA. Rồi, các ngươi sẽ trở về với TA. Sau đó, TA sẽ cho các ngươi biết về những điều mà các ngươi đă từng làm.
31:16

“Này con yêu dấu! Dẫu có một vật ǵ nhẹ bằng sức nặng của một hạt cải và dẫu nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng trời hoặc dưới đất, th́ Allah vẫn thừa khả năng mang nó đến . Bởi v́ quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực Am tường.
31:17

“Này con yêu dấu! Hăy dâng lễ Salaah một cách chu đáo và làm điều lành và cấm cản điều dữ và kiên tŕ chịu đựng điều ǵ xảy đến cho con, bởi v́ quả thật đó là sự cương quyết thi hành công việc.
31:18

“Và chớ phùng má của con với người ta và chớ bước đi trên mặt đất dáng điệu lấc xấc bởi v́ quả thật, Allah không yêu thương tất cả những kẻ kiêu căng.
31:19

“Mà hăy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ăn nói bởi v́ quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con lừa”
31:20

Há các người không thấy việc Allah đă chế ngự mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất? và đă hoàn tất ân huệ công khai hay kín đáo của Ngài cho các người? Nhưng trong thiên hạ có người tranh luận về Allah không có sự hiểu biết và không có Chỉ đạo và không có Kinh sách soi sáng.
31:21

Và khi có lời bảo chúng: “Hăy tuân theo điều mà Allah đă ban xuống”, th́ chúng đáp: “Không, chúng tôi theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc Shaytan kêu gọi chúng đến với h́nh phạt của lửa cháy?
31:22

Và ai đệ nạp diện mạo của ḿnh cho Allah đồng thời là một người làm tốt, th́ chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán vững chắc nhất; và kết cuộc của mọi việc đều tŕnh lên Allah.
31:23

Và ai không tin, th́ chớ nên buồn về sự không tin của y. Chúng sẽ trở về với TA, lúc đó, TA sẽ cho chúng biết về những điều chúng đă làm. Quả thật, Allah Hằng Biết điều nằm trong ḷng ngực.
31:24

TA để chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt.
31:25

Và giả sử Ngươi hỏi chúng: “Ai đă tạo hoá các tầng trời và trái đất?” th́ chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah,” hăy bảo: “Mọi lời ca tụng dâng lên Allah!” Không, đa số bọn chúng không biết
31:26

Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả. Quả thật, Allah là Đấng Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng.
31:27

Và nếu tất cả cây cối trên trái đất được dùng làm cây viết và biển cả với nước của bảy biển châm thêm cho nó dùng làm mực viết th́ Lời phán của Allah sẽ không cạn kiệt. Và quả thật, Allah Toàn Năng, Chí Minh.
31:28

Việc tạo hoá và việc phục sinh tất cả các người chỉ như là một linh hồn duy nhất. Quả thật, Allah Hằng Nghe, Hằng Thấy
31:29

Há Ngươi không thấy việc Allah nhập ban đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đă chế ngự mặt trời và mặt trăng? mỗi vật di chuyển đến một thời hạn nhất định; và rằng Allah Hằng Am Tường mọi điều các người làm.
31:30

Như thế v́ Allah là Chân Lư tuyệt đối, và rằng những vật (hay kẻ) mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là sự giả tạo; và quả thật Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.
31:31

Há Ngươi không thấy do Ân huệ của Allah mà những chiếc tàu lướt sóng băng đại dương để Ngài cho các người thấy các Dấu hiệu của Ngài? Quả thật, trong sự việc đó là các bằng chứng cho từng người kiên nhẫn và biết ơn.
31:32

Và khi một làn sóng to bao phủ chúng như bóng tối, chúng cầu nguyện Allah, dâng trọn ḷng thành cho Ngài. Nhưng sau khi Ngài đă giải cứu chúng lên bờ an toàn, th́ có một số người trong bọn chúng lưỡng lự . Và chỉ những tên bội tín, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của TA.
31:33

Hỡi nhân loại! Hăy sợ Rabb (Allah) của các người và sợ Ngày mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái cũng sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah là sự thật. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shaytan) đánh lừa các người về Allah.
31:34

Quả thật, duy chỉ Allah biết rơ Giờ (xét xử). Và Ngài là Đấng cho mưa xuống; và Ngài biết cái ǵ nằm trong các dạ con; và không một người nào biết rơ vật ǵ mà y sẽ kiếm được ngày mai; và không một người nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah Rất mực Hiểu biết, Rất mực Am tường.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M