New Page 1
 
New Page 1

23. المؤمنون - Chương 23. Al-Mu'minun (Những Người Có Đức Tin)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
23:1

Những người có đức tin chắc chắn thành đạt:
23:2

Những ai khiêm tốn trong việc dâng lễ Salaah của họ.
23:3

Và những ai tránh xa chuyện tầm phào, vô bổ
23:4

Và những ai tích cực đóng Zakaah.
23:5

Và những ai giữ ǵn phần kín đáo của cơ thể .
23:6

Ngoại trừ với vợ hoặc với những người nằm dưới tay kiểm soát của họ th́ không bị khiển trách.
23:7

Nhưng nếu ai t́m cách vượt quá mức giới hạn th́ là những kẻ phạm tội.
23:8

Và những ai thực hiện đúng việc ủy thác và lời hứa.
23:9

Và những ai cẩn thận giữ ǵn việc dâng lễ Salaah;
23:10

Họ thật sự là những người thừa kế;
23:11

Họ sẽ thừa hưởng Thiên đàng Firdaus, nơi mà họ sẽ vào sống đời đời.
23:12

Và chắc chắn TA đă tạo con người từ một loại đất sét tinh chất.
23:13

Và TA đă làm y thành một giọt tinh dịch lưu trữ tại một nơi an toàn .
23:14

Rồi TA tạo hoá tinh dịch thành một ḥn máu đặc; sau đó TA tạo hóa ḥn máu đặc thành một miếng thịt; tiếp đó TA tạo hoá miếng thịt thành xương, rồi TA lấy thịt bao xương, rồi TA làm cho nó thành một tạo vật khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo hóa Ưu việt!
23:15

Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết.
23:16

Rồi vào Ngày Phục sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng sống lại.
23:17

Và chắc chắn TA đă tạo hóa bên trên các người bảy tầng trời và không bao giờ khinh suất việc tạo hóa.
23:18

Và TA cho mưa từ trên trời xuống theo định lượng rồi làm cho nó thắm vào ḷng đất; và TA có toàn quyền tháo bỏ.
23:19

Với nó, TA làm ra cho các người những mảnh vườn chà-là và vườn nho mà các người thu hoạch được nhiều trái để dùng.
23:20

Và có một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm nước tương cho người dùng.
23:21

Quả thật, các người rút được một bài học nơi gia súc. TA cho các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; chúng c̣n cung cấp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của chúng các người dùng.
23:22

Và các người được chuyên chở trên lưng chúng và trên các chiếc tàu.
23:23

Và chắc chắn TA đă cử phái Nuh đến với người dân của Người; và Người bảo họ: “Này hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah! Các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ Ngài?”
23:24

Nhưng các lănh tụ của những kẻ không tin trong đám người dân của Người đă nói: “Người này chỉ là một người phàm như quí vị. Y muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Allah muốn, th́ Ngài đă cử những Thiên thần. Chúng ta chưa hề nghe điều này nơi tổ tiên chúng ta.”
23:25

“Thật sự Y chỉ là một tên bị quỉ nhập . Vậy hăy chịu đựng với Y trong một thời gian.”
23:26

(Nuh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi v́ chúng cho bề tôi nói dối.”
23:27

Bởi thế, TA đă mặc khải cho Người bảo: “Nhà ngươi hăy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo Lời mặc khải của TA; và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành qua việc nước phụt lên từ bếp ḷ, lúc đó hăy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và cái) và gia đ́nh nhà ngươi ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lời (xử phạt của TA) đă được tuyên bố trước cho y; và chớ kêu nài với TA giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó sẽ bị nhận chết đuối.
23:28

Và khi ổn định trên tàu- Ngươi và người nào theo Ngươi- hăy thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă cứu vớt chúng tôi khỏi đám người làm điều sai quấy.”
23:29

Và thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm bề tôi cập bờ tại một băi đậu mà Ngài ban phúc bởi v́ Ngài là Đấng Ưu việt của những người đưa lên bờ.”
23:30

Quả thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu. Và quả thật, TA thử thách.
23:31

Rồi sau họ, TA đă tạo ra một thế hệ khác.
23:32

Rồi TA đă cử đến với họ một Thiên sứ xuất thân từ họ, tuyên bố: “Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài?”
23:33

Nhưng các lănh tụ trong người dân của Người, những ai không tin tưởng và phủ nhận việc gặp gở (Allah) ở Đời sau và những ai đă được TA ban một đời sống xa hoa ở trần thế này, đă nói: “Người này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phẩm mà quí vị dùng và uống loại nước mà quí vị uống.
23:34

“Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống như quí vị th́ lúc đó chắc chắn quí vị sẽ thua thiệt.
23:35

“Phải chăng Y đă hứa với quí vị sau khi đă chết và thành cát bụi và xương tàn, quí vị sẽ (từ ngôi mộ) đi ra?
23:36

“Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí vị đă được hứa!
23:37

“Quả thật chỉ có đời sống trần gian này của chúng ta. Chúng ta sẽ chết và chúng ta sống. Và chúng ta sẽ không được phục sinh.
23:38

“Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đă bịa đặt điều nói dối rồi đổ cho Allah; và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y.”
23:39

Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi v́ chúng cho bề tôi nói dối.”
23:40

(Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn chúng sẽ ân hận.”
23:41

Rồi Tiếng-thét chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đă làm cho chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ người làm điều sai quấy!
23:42

Rồi sau họ, TA đă tạo ra một thế hệ khác.
23:43

Không một Cộng đồng nào có thể thúc-giục thời hạn của nó sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau.
23:44

Rồi TA lần lượt cử phái các Thiên sứ của TA đến. Mỗi lần một Thiên sứ của họ đến với họ, họ cho Người nói dối. Bởi thế, TA đă bắt phạt cộng đồng này đến cộng đồng kia. Và TA đă làm cho chúng thành những câu chuyện kể. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng!
23:45

Rồi TA đă cử Musa và người anh của Người, Harun, mang các dấu lạ của TA đến với một thẩm quyền rơ rệt;
23:46

Đến gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hống hách tự cao; và chúng là một bè lũ tự phụ.
23:47

Rồi chúng nói: “Há chúng ḿnh sẽ tin tưởng nơi hai người phàm giống như chúng ḿnh trong lúc người dân của hai đứa nó là tôi tớ của chúng ḿnh?”
23:48

Bởi thế, chúng đă buộc tội hai người nói dối và trở thành những kẻ bị tiêu diệt.
23:49

Và chắc chắn TA đă ban cho Musa Kinh sách hầu họ được hướng dẫn.
23:50

Và TA đă làm cho đứa con trai của Maryam và người mẹ của Người thành một dấu-lạ và đă ban cho hai người một chỗ nghỉ yên lành có ḍng suối nước chảy trên một ngọn đồi,
23:51

Hỡi các Thiên sứ! Hăy dùng thức ăn tốt và sạch và làm việc thiện. Quả thật, TA Hằng Biết điều các người làm.
23:52

Và quả thật, đây là Cộng đồng của các ngươi, một Cộng đồng duy nhất. Và TA (Allah) là Đấng Chủ Tể của các người. Do đó, hăy sợ TA.
23:53

Nhưng họ (nhân loại) đă chia cắt công việc (đạo) giữa họ với nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với điều mà họ đang có.
23:54

Hăy để mặc họ trong hoang mang đó đến một thời kỳ.
23:55

Há họ nghĩ việc TA gia tăng của cải và con cái thêm cho họ
23:56

Là TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ? Không! Họ không có nhận thức.
23:57

Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người sợ phạm tội;
23:58

Và những ai tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Rabb của họ,
23:59

Và những ai không kết hợp ai (cái ǵ) với Rabb của họ.
23:60

Và những ai bố thí từ thiện nhưng tấm ḷng luôn luôn lo sợ việc họ sẽ trở về gặp Rabb của họ.
23:61

Họ thực sự là những người thi đua làm việc thiện và là những người tiên phong trong việc làm đó.
23:62

TA không bắt mỗi người chịu đựng quá khả năng của y và TA đang giữ một quyển sách luôn luôn nói sự thật; và họ sẽ không bị đối xử bất công.
23:63

Không, tấm ḷng của chúng đang hoang mang về (Qur'an) này; và ngoài ra, chúng c̣n làm những công việc (tội lỗi) khác mà chúng đang làm.
23:64

Cho đến khi TA bắt phạt những kẻ sống xa hoa trong bọn chúng, th́ này! Chúng van xin tha mạng.
23:65

Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ. Quả thật, các người sẽ không được ai giúp đỡ khỏi tay TA.
23:66

Chắc chắn những Lời mặc khải của TA đă được đọc nhắc các người, nhưng các người đă quay bỏ đi,
23:67

Ngạo nghễ xem thường Nó (Qur'an). Các người thức thâu đêm nói chuyện chê bai nó;
23:68

Thế chúng không ngẫm nghĩ về Lời phán (của Allah)? hoặc điều đă xảy đến cho cha mẹ chúng trước đây sẽ không xảy đến cho chúng?
23:69

Hay là chúng không công nhận Thiên sứ (Muhammad) của chúng nên chúng từ chối Người?
23:70

Hay là chúng nói về Người: “Y bị quỷ nhập.” Nhất định không! Người mang Chân Lư đến cho chúng nhưng đa số bọn chúng ghét sự thật.
23:71

Và nếu Chân lư a-ṭng với những điều ham muốn của chúng th́ các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ thối nát. Không! TA ban cho chúng điều Nhắc nhở nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng.
23:72

Hay há Ngươi đă đ̣i chúng tiền thưởng? Nhưng phần thưởng của Rabb của Ngươi là tốt nhất. Và Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.
23:73

Và quả thật, Ngươi đă kêu gọi chúng đến với chính đạo.
23:74

Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ lạc xa chính đạo.
23:75

Và nếu TA có khoan dung chúng và làm chúng hết khổ sở th́ chắc chắn chúng sẽ tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ vẩn.
23:76

Và chắc chắn TA đă bắt phạt chúng, nhưng chúng không chịu hạ ḿnh thần phục trước Rabb của chúng và cũng không cầu khẩn van xin (Ngài);
23:77

Cho đến khi TA mở cánh cửa trừng phạt nghiêm khắc đối với chúng, th́ này! Chúng đâm ra tuyệt vọng trong đó.
23:78

Và Ngài là Đấng đă tạo cho các người đôi tai, cặp mắt và trái tim. Các người đáp ân Ngài ít thay!
23:79

Và Ngài là Đấng gia tăng các người đông đảo trên mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về với Ngài.
23:80

Và Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết; và Ngài luân chuyển ban đêm và ban ngày. Thế các người không hiểu?
23:81

Không! Chúng nói ra điều giống như điều mà những người xưa đă nói;
23:82

Chúng nói: “Phải chăng khi đă chết và thành cát bụi, xương tàn, chúng tôi sẽ thật sự được sống trở lại?
23:83

“Chắc chắn, chúng tôi và cha mẹ của chúng tôi cũng đă được hứa điều này trước đây. Nhưng điều này chỉ là chuyện cổ tích!”
23:84

Hăy bảo: “Trái đất và ai sống nơi đó thuộc về ai, nếu các người biết?”
23:85

Chúng sẽ đáp: “Thuộc về Allah!” Hăy bảo: “Thế các người không lưu ư?”
23:86

Hăy bảo: “Ai là Chủ nhân của bảy tầng trời và Chiếc Thiên ngai Chí đại?”
23:87

Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hăy bảo: “Thế các người không sợ Ngài?”
23:88

Hăy bảo: “Ai là Đấng nắm quyền thống trị vạn vật trong Tay Ngài và là Đấng bảo vệ (tất cả) nhưng không cần ai bảo vệ Ḿnh, nếu các người biết?”
23:89

Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hăy bảo chúng: “Thế tại sao các người c̣n mê muội?”
23:90

Không! TA đă ban cho chúng Chân lư nhưng chúng mới thực sự là những kẻ nói dối.
23:91

Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không có một thần linh nào ở cùng với Ngài. Trong trường hợp đó, mỗi vị thần sẽ lấy mất đi vật mà vị ấy đă tạo và vị này sẽ cai trị vị kia. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài hoàn toàn vô can về những điều mà chúng đă qui cho Ngài.
23:92

Đấng biết điều kín đáo và điều công khai. Bởi thế, Ngài Rất mực Tối Cao, vượt hẳn những điều mà chúng đă qui cho Ngài.
23:93

Hăy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn cho bề tôi thấy điều đă được hứa với chúng,
23:94

Th́ “Lạy Rabb của bề tôi! Xin đừng để cho bề tôi ở cùng với đám người làm điều sai quấy này.”
23:95

Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thấy điều mà TA đă dọa phạt chúng.
23:96

Hăy lấy điều lành mà xóa bỏ điều dữ. TA biết rơ điều chúng đă thốt ra.
23:97

Và hăy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytan
23:98

“Và Lạy Rabb của bề tôi!, Xin Ngài che chở bề tôi e rằng chúng sẽ đến gần bề tôi.”
23:99

Cho đến khi cái chết đến bắt một người trong bọn chúng, th́ y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài trả bề tôi về (trần gian),
23:100

“Để bề tôi có thể làm việc thiện mà bề tôi đă bỏ qua!” Không bao giờ! Đấy chỉ là lời nói mà y đă thốt ra. Và trước mặt chúng là một bức chắn vô h́nh ngăn cách chúng với trần thế, cho đến Ngày chúng sẽ được phục sinh.
23:101

Rồi, khi Tiếng c̣i được hụ lên, th́ vào Ngày đó sẽ không có t́nh máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng và sẽ không có ai hỏi thăm ai;
23:102

Nhưng ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng th́ là những người sẽ thành đạt;
23:103

C̣n ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ th́ là những kẻ đă tự làm hại bản thân. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục đời đời.
23:104

Lửa sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong đó đôi môi của chúng méo mó.
23:105

“Há những Lời mặc khải của TA đă không được đọc nhắc các người rồi các người cho là giả tạo?”
23:106

Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi quá đỗi cùng cực cho nên đă trở thành một đám người lầm lạc.”
23:107

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra khỏi đó. Sau này, nếu chúng tôi tái phạm th́ quả thật chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.”
23:108

(Allah sẽ) phán: “Hảy cút vào trong đó và chớ thưa bẩm ǵ với TA!”
23:109

Quả thật, trong số bề tôi của TA đă có một phần tử cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi bởi v́ Ngài là Đấng Rất mực Khoan dung.”
23:110

Nhưng các người đă chế giễu họ đến nỗi việc nhạo báng đó đă làm cho các người quên mất việc tưởng nhớ TA trong lúc các người mải mê nhạo báng họ.
23:111

Bởi thế, Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đă kiên nhẫn chịu đựng (với các người). Quả thật, họ là những người thành tựu.
23:112

(Allah sẽ) phán: “Các người đă ở trên trái đất bao nhiêu năm?”
23:113

(Chúng sẽ) thưa: “Chúng tôi ở đó một ngày hay một buổi ǵ đó. Xin hỏi những vị ghi sổ .”
23:114

(Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. Phải chi các người biết điều đó.
23:115

“Há các người đă nghĩ rằng TA đă tạo hóa các người vô mục đích và các người sẽ không trở lại gặp TA?”
23:116

Bởi thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua thực sự! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Chủ nhân của chiếc Thiên Ngai Vinh dự!
23:117

Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah nhưng không có một bằng chứng nào về việc đó th́ Rabb (Allah) của y sẽ thanh toán y. Quả thật, những kẻ không có đức tin sẽ không thành đạt.
23:118

Và hăy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi v́ Ngài là Đấng Khoan dung Ưu việt.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M