New Page 1
 
New Page 1

22. الحج - Chương 22. Al-Hajj (Đại Lễ Hajj)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
22:1

Hỡi nhân loại! Hăy sợ Rabb (Allah) của các người bởi v́ cơn chấn động của Giờ (Tận thế) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp.
22:2

Ngày mà các người sẽ thấy mỗi bà mẹ sẽ quên bẵng đứa con đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của ḿnh và Ngươi sẽ thấy thiên hạ như say rượu trong lúc họ không uống say. Tuy nhiên, sự trừng phạt của Allah sẽ rất khủng khiếp.
22:3

Và trong nhân loại đă có kẻ tranh luận về Allah không có một chút hiểu biết nào và nghe theo từng tên Shaytan phản nghịch.
22:4

Điều đă được qui định cho nó là ai quay về kết bạn với nó th́ sẽ bị nó dẫn đi lạc và sẽ bị nó dắt đi đến h́nh phạt của Lửa.
22:5

Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc Phục sinh th́ quả thật TA đă tạo hóa các người từ đất bụi rồi từ một giọt tinh dịch rồi từ một ḥn máu đặc rồi từ một miếng thịt thành h́nh đầy đủ và không thành h́nh để TA trưng bày cho các người (Quyền năng của TA). Và TA đặt trong các tử cung người nào mà TA muốn đến một thời hạn ấn định; rồi TA mang các người ra đời thành những đứa bé; rồi nuôi các người đến tuổi trưởng thành; và trong các người có người bị bắt hồn chết sớm và có người được trả về sống cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không c̣n biết ǵ sau khi đă biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nó cựa ḿnh sống lại và phồng lên và cho mọc ra đủ cặp thảo mộc xum xuê.
22:6

(Việc phục sinh sẽ là) như thế; bởi v́ Allah, Ngài là Chân-lư tuyệt đối và Ngài làm cho người chết sống lại; và rằng Ngài có quyền định đoạt trên tất cả mọi vật.
22:7

Và rằng Giờ (Phán Xử) ắt xảy đến, không có chi phải ngờ vực cả; và Allah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ.
22:8

Và trong nhân loại đă có kẻ tranh luận về Allah không một chút hiểu biết nào, không có một Chỉ đạo nào và cũng không dựa vào một Kinh sách xác minh nào cả.
22:9

Quay người sang một bên hầu đánh lạc hướng (người ta) xa con đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, TA sẽ cho y nếm h́nh phạt của Lửa cháy bùng.
22:10

Như thế là v́ những điều mà bàn tay của ngươi đă gởi đi trước. Bởi v́ quả thật, Allah không hề bất công với bầy tôi của Ngài.
22:11

Và trong nhân loại đă có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lề . Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành th́ y sẽ hài ḷng. Ngược lại, nếu gặp hoạn nạn th́ y quay mặt sang phía khác. Thế là y mất cả đời này lẫn Đời sau. Đấy quả thật là một sự mất mát rơ rệt.
22:12

Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không hăm hại được y cũng không làm lợi ǵ cho y. Đó thật là một sự lầm lạc rất xa.
22:13

Y cầu nguyện kẻ mà sự hăm hại gần hơn việc mang lợi cho y. Chắc chắn nó là một người chủ rất xấu và là một người bạn đồng hành rất xấu.
22:14

Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc thiện vào những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ điều ǵ Ngài muốn.
22:15

Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ Người ở đời này và Đời sau th́ cứ cột một sợi dây lên trần nhà rồi cắt đứt nó , rồi để y xem phải chăng kế hoạch của y sẽ làm tiêu tan điều khiến y tức giận?
22:16

Và đúng như thế, TA đă ban Nó xuống với những câu minh bạch; và Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muốn.
22:17

Quả thật, những ai có đức tin và những người Do-thái và những người Sa-bi-in (Sabian) và những người Nasara (tín đồ Ki-tô giáo) và những người Majus (Ma-gi-an) và những ai tôn thờ đa-thần th́ chắc chắn sẽ được Allah xét xử giữa họ vào Ngày Phục sinh bởi v́ chắc chắn Allah chứng kiến tất cả mọi việc.
22:18

Há Ngươi không nhận thấy Allah là Đấng mà bất cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt trăng và tinh tú và núi non và cây cối và thú vật và đa số nhân loại đều phải phủ phục? Nhưng đa số người cũng đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục th́ không ai có thể làm y vinh dự nổi. Quả thật, Allah làm bất cứ điều ǵ Ngài muốn.
22:19

Hai nhóm đối lập này tranh luận về Rabb (Allah) của họ. Bởi thế những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ mặc áo dệt bằng những mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên;
22:20

Sẽ làm chảy tan bất cứ vật ǵ trong bụng và các lớp da;
22:21

Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt;
22:22

Mỗi lần muốn ra khỏi đó để tránh nỗi đau đớn th́ chúng sẽ bị bắt đưa trở vào: “Hăy nếm h́nh phạt của sự cháy phỏng!”
22:23

Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai có đức tin và làm việc thiện vào những Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy; trong đó, họ sẽ được trang điểm bằng ṿng vàng và ngọc trai; và sẽ phục sức bằng lụa là;
22:24

Và họ đă được hướng dẫn đến với những lời nói tốt đẹp và được hướng dẫn đến con đường của Đấng (Allah) Rất đáng mực Ca tụng.
22:25

Quả thật, những ai không tin tưởng (nơi Allah) và cản trở con đường của Allah và Thánh đường al-Haraam (tại Makkah) nơi mà TA đă làm ra b́nh đẳng cho mọi người, cho cư dân của nó cũng như cho du khách (đến thờ phụng); Và ai có ư định làm điều xúc phạm một cách sai quấy trong đó, th́ TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt đau đớn.
22:26

Và khi TA (Allah) đă chỉ định cho Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi đền (Ka'bah) phán truyền: “Chớ kết hợp với TA bất cứ cái ǵ và hăy giữ Ngôi đền của TA trong sạch cho những người đi ṿng quanh nó, những người đứng dâng lễ, và những người cúi đầu và phủ phục;
22:27

“Và hăy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm để đến (dâng lễ) với Ngươi.
22:28

“Hầu họ chứng kiến những mối lợi được ban cấp cho họ và để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày ấn định và trên những con thú nuôi mà Ngài đă cung cấp cho họ . Do đó, hăy ăn thịt của chúng và phân phối cho những người nghèo đói.
22:29

“Rồi để họ kết thúc t́nh trạng hăm ḿnh của họ và để họ hoàn tất lời thề của họ và đi ṿng quanh Ngôi đền lâu đời.”
22:30

Như thế. Và ai tôn trọng những giới cấm của Allah th́ là điều tốt cho y đối với Rabb (Allah) của y. Và cho phép các người (dùng thịt) những con thú ngoại trừ những con nào đă được đọc ra cho các người. Do đó, hăy tránh sự ô-nhiễm của các tượng thần và tránh lời nói giả dối.
22:31

Chính trực với Allah trong đức tin, không được kết hợp ai với Ngài. Và ai kết hợp thần linh với Allah th́ chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc chụp mang đi xa hoặc như bị một trận gió càn đến quét mang đi tận một nơi xa.
22:32

Như thế. Và ai tôn trọng các biểu-hiệu của Allah th́ có ḷng sợ Allah .
22:33

Nơi chúng các người hưởng được những mối lợi trong một thời gian qui định. Rồi, nơi tế của chúng hướng về Ngôi đền cổ.
22:34

Và TA đă ban cho mỗi cộng đồng một số nghi lễ cúng tế để họ có thể niệm tên Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đă ban cấp dùng làm thực phẩm. Nhưng Thượng Đế của các người chỉ là một Thượng Đế (Duy nhất). Do đó, hăy thần phục Ngài. Và hăy báo tin mừng cho những người hạ ḿnh khiêm tốn:
22:35

Những ai khi nghe nhắc đến tên Allah, ḷng họ rún động v́ khiếp sợ Ngài và kiên nhẫn chịu đựng những điều rơi nhằm phải họ và dâng lễ Salaah và chi dùng những bổng lộc mà TA đă ban cấp.
22:36

Và những con vật tế (lạc đà, ḅ v.v...) mà TA đă ban cấp cho các người được kể là các biểu-hiệu của Allah ban cho các người. Nơi chúng các người hưởng được các món tốt. Do đó, khi chúng đứng thành hàng (để tế) hăy đọc tên Allah lên chúng (và cắt cổ chúng). Sau khi chúng ngă xuống nằm sang một bên hông, hăy dùng thịt của chúng và bố thí cho những người nghèo sống bằng ḷng với số phận và những người ăn xin. TA đă chế ngự chúng cho các người để các người có thể tạ ơn Allah.
22:37

Không phải thịt cũng không phải máu của chúng đến tận Allah mà chính ḷng ngay chính sợ Allah của các người lên giáp Ngài. Ngài chế ngự chúng cho các người như thế là để các người có dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đă hướng dẫn các người. Và hăy báo tin mừng cho những người làm tốt.
22:38

Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, Allah không yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn.
22:39

(Allah) chấp thuận cho những ai bị tấn công được phép chiến đấu (tự vệ) bởi v́ họ bị áp bức. Chắc chắn Allah rất quyết-liệt trong việc giúp đỡ họ:
22:40

Những ai bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ không ngoài lư do chính đáng nào khác lư do mà họ nói: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của chúng tôi là Allah!” Và nếu Allah không dùng một số người này để chặn đứng một số người kia th́ những tu-viện và nhà thờ, và giáo đường và thánh đường, những nơi mà tên Allah đă được tụng niệm nhiều, chắc chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah giúp đỡ ai giúp đỡ (Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Toàn lực, Toàn năng;
22:41

Những ai, nếu TA thiết lập họ trên trái đất, sẽ dâng lễ Salaah và đóng Zakaah và truyền lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và cấm chỉ làm điều ác (do Allah cấm). Và Allah là Đấng nắm quyền chung quyết về mọi vấn đề.
22:42

Và nếu chúng cho Ngươi (Muhammad) nói dối th́ chắc chắn trước chúng đám dân của Nuh và 'Ad và Thamud cũng đă bài bác như thế.
22:43

Và đám dân của Ibrahim và đám dân của Lut;
22:44

Và người dân Madyan; và Musa cũng đă bị cáo buộc nói dối. Bởi thế, TA (Allah) đă tạm tha những kẻ không tin, rồi sau đó TA đă bắt phạt chúng. Hăy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào!
22:45

V́ vậy, nhiều thị trấn đă bị TA tiêu diệt trong lúc chúng phạm điều sai quấy đến nỗi mái nhà của chúng nằm lật ngược ngổn ngang; và nhiều giếng nước bị bỏ hoang và nhiều lâu đài kiên cố bị hoang tàn!
22:46

Há chúng đă không đi du lịch trên trái đất nhờ đó mà tâm trí của chúng có khả năng hiểu được và nhờ đó mà tai của chúng có thể nghe? Bởi thế, không phải cặp mắt của chúng đă mù ḷa mà chính các quả tim trong ḷng ngực đă mù vậy.
22:47

Và chúng thúc giục Ngươi mang h́nh phạt đến trong lúc Allah không bao giờ thất hứa trong Lời hứa của Ngài bởi v́ quả thật một Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn năm theo niên kỷ do các người ghi đếm.
22:48

Và đă có nhiều thị trấn đă được TA gia hạn trong lúc chúng đă làm điều sai quấy. Rồi TA bắt phạt chúng; và tất cả sẽ trở về với TA.
22:49

Hăy bảo: “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người Báo trước công khai cho các người.”
22:50

Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được (Allah) tha thứ và được hưởng bổng lộc dồi dào.
22:51

Ngược lại, những ai t́m cách phá hỏng các Lời mặc khải của TA th́ sẽ là cư dân của Hỏa ngục.
22:52

Và không một Thiên sứ hay một Nabi nào mà TA đă cử đến trước Ngươi, khi Người mong muốn một điều tốt nào, th́ Shaytan thừa cơ xen vào đưa đề nghị sửa đổi điều mà Người muốn. Nhưng Allah hủy bỏ điều mà Shaytan đă xúi giục, rồi Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi v́ Allah Toàn Tri, Chí Minh.
22:53

Hầu Ngài dùng điều mà Shaytan đă xúi giục để làm một sự thử thách đối với những ai mang trong ḷng một chứng bệnh (nghi hoặc và giả dối) và những người mà tấm ḷng đă chai cứng. Và chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ ở trong sự phân hóa sâu xa.
22:54

Và để những ai có kiến thức biết rằng Nó (Qur'an) là Chân lư do Rabb (Allah) của Ngươi đă ban xuống; và để họ tin tưởng nơi Nó; và để tấm ḷng của họ khiêm tốn trước Nó . Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn những ai có đức tin đến với Chính đạo.
22:55

C̣n những ai không có đức tin th́ sẽ không ngừng ngờ vực Nó cho đến lúc Giờ (Xét-xử) đột nhiên xảy đến cho chúng hoặc h́nh phạt của một Ngày xấu xa sẽ bất ngờ xảy đến với chúng.
22:56

Vào Ngày đó, mọi quyền-hành sẽ nằm trong tay của Allah. Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc.
22:57

Ngược lại, những ai không có đức tin và bài bác các Lời mặc khải của TA th́ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhă.
22:58

Và những ai v́ Chính nghĩa của Allah đă dời cư rồi bị giết hoặc chết, th́ chắc chắn sẽ được Allah ban cấp một nguồn bổng lộc tốt. Bởi v́ chắc chắn Allah là Đấng Cung cấp Ưu việt.
22:59

Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ rất hài ḷng. Và quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu đựng.
22:60

Như thế. Và ai đánh trả ngang bằng với thương tích mà y đă bị rồi lại bị áp bức nữa th́ chắc chắn Allah sẽ giúp đỡ y bởi v́ quả thật Allah Hằng Lượng thứ, Hằng Tha thứ.
22:61

Như thế là v́ Allah nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, Hằng Thấy.
22:62

Như thế là v́ Allah là Chân lư. Ngược lại, những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là sự giả tạo; và Allah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.
22:63

Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ nó mà đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Allah Rất mực Tế nhị, Rất mực Am tường.
22:64

Bất cứ cái ǵ trong các tầng trời và bất cứ cái ǵ dưới đất đều là của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng.
22:65

Há Ngươi không thấy việc Allah đă chế ngự mọi vật trên đất liền cho các người kể cả những chiếc tàu vượt trùng dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời không cho rơi xuống trái đất trừ phi với sự chấp thuận của Ngài. Quả thật, Allah Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.
22:66

Và Ngài là Đấng làm cho các người sống rồi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống lại. Quả thật, con người là một kẻ vong ơn.
22:67

TA đă qui định cho mỗi Cộng đồng một nghi lễ thờ phụng mà họ phải tuân theo. Vậy chớ để chúng tranh luận với Ngươi về vấn đề này, nhưng hăy gọi mời chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo.
22:68

Và nếu chúng tranh luận với Ngươi th́ hăy bảo (chúng): “Chắc chắn Allah biết rơ điều các người đang làm.”
22:69

“Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vấn đề mà các người tranh chấp.”
22:70

Há Ngươi không biết Allah biết hết mọi điều trên trời và dưới đất? Bởi v́ quả thật, mọi điều đó đều nằm trong một Kinh sách . Và quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah.
22:71

Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ mà Ngài đă không ban cấp một chút thẩm quyền nào và cũng không biết một tí ǵ về chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ.
22:72

Và khi những Lời mặc khải của TA được đọc lên nhắc nhở chúng, Ngươi sẽ thấy hiện lên trên gương mặt của những kẻ không có đức tin nét phản đối. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công những ai đọc những Lời mặc khải của TA cho chúng. Hăy bảo chúng: “Vậy các người có muốn ta báo về một điều c̣n tàn tệ hơn? Lửa mà Allah đă hứa với những kẻ không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rất xấu xa.”
22:73

Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn cho các người. Hăy lắng nghe! Quả thật, những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo hóa được một con ruồi dẫu chúng có hợp lực với nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi có giật tha món ǵ của chúng đi th́ chúng cũng sẽ không thể lấy nó lại được từ nó. Kẻ van cầu cũng như kẻ được người ta cầu xin đều bất lực cả.
22:74

Họ không thể lượng giá Allah đúng với giá trị đích thực của Ngài. Quả thật Allah Toàn Lực, Toàn Năng.
22:75

Allah chọn các Thiên sứ trong hàng ngũ Thiên thần và nhân loại. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy.
22:76

Ngài biết điều ǵ trước họ và điều ǵ sau họ. Và mọi công việc đều được tŕnh về cho Allah.
22:77

Hỡi những ai có đức tin! Hăy cúi đầu và phủ phục và tôn thờ Rabb (Allah) của các người và hăy làm điều lành để may ra các người được thành đạt.
22:78

Và hăy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ đối với Ngài. Ngài đă chọn các người; và Ngài đă không đặt gánh nặng lên các người trong tôn giáo ; tín ngưỡng của tổ phụ Ibrahim của các người. Ngài đă đặt tên cho các người là 'Muslim' từ trước và bây giờ; hầu Thiên sứ (Muhammad) trở thành một nhân chứng cho các người và hầu các người trở thành nhân chứng cho nhân loại . Bởi thế, hăy dâng lễ Salaah và đóng Zakaah và hăy bám chắc vào Allah. Ngài là Chủ nhân của các người; Ngài là Đấng Chủ nhân Ưu việt và là Đấng Giúp đỡ Ưu việt.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M