New Page 1
 
New Page 1

19. مريم - Chương 19. Maryam (Maria)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
19:1

Kaf. Ha. Ya. 'Ayyn. Sad.
19:2

(Đây là) một câu chuyện nhắc lại hồng ân của Rabb (Allah) của Ngươi ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakariya .
19:3

Khi Người âm thầm cầu xin Rabb của Người,
19:4

Thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đă yếu ớt và mái đầu óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rabb!, bề tôi không hề bất măn trong việc cầu xin Ngài;
19:5

“Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc bề tôi sau này trong lúc người vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó, xin Ngài ban cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dơi;
19:6

“Sẽ thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế ḍng dơi của Ya'qub (Gia-cốp); và lạy Rabb của bề tôi, xin Ngài hài ḷng với nó.”
19:7

“Này hỡi Zakariya! TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; tên của nó là Yahya . Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên cho ai giống tên đó.”
19:8

Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con trong lúc người vợ của bề tôi hiếm hoi; vả lại bề tôi đă già yếu quá tuổi có con.”
19:9

(Allah) phán: “Đúng như thế! Rabb của Ngươi phán: ‘Chuyện đó rất dễ đối với TA. Chắc chắn TA đă tạo ra Ngươi trước đây khi Ngươi không là ǵ cả.”
19:10

(Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho bề tôi một dấu-lạ.” (Allah) phán: “Dấu lạ của Ngươi là Ngươi sẽ không nói chuyện được với người ta trong ba đêm liên tiếp mặc dầu ngươi c̣n khỏe mạnh.”
19:11

Người bước ra khỏi pḥng tu kín đến gặp người dân của Người và ra dấu bảo họ tán dương ca tụng Rabb (Allah) vào buổi sáng và buổi tối.
19:12

“Hỡi Yahya! Hăy nắm vững Kinh sách (Taurah) bằng tất cả nghị lực của Ngươi!” Và TA ban cho Người sự khôn-ngoan dù Người hăy c̣n là một thiếu niên;
19:13

Và ḷng xót thương từ TA và trong sạch; và sùng bái (Allah).
19:14

Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hung bạo cũng không ngỗ nghịch;
19:15

Và Người được Bằng an vào ngày chào đời, vào ngày ĺa đời và vào Ngày được phục sinh!
19:16

Và hăy nhắc Maryam (Mary) trong Kinh Sách (Qur'an) này khi Nàng lánh mặt gia đ́nh đi tạm trú tại một nơi ở phía Đông;
19:17

Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử phái Ruuh của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiện ra trước mặt Nàng như một người đàn ông toàn diện;
19:18

Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng bảo vệ tôi xa khỏi ông, nếu ông là một người sợ Allah.”
19:19

(Thiên thần) bảo: “Ta là một Thiên Sứ của Rabb của Nàng đến báo việc Ngài sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.”
19:20

Nàng thưa: “Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc không có một người đàn ông nào chạm đến ḿnh tôi. Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.”
19:21

(Thiên Thần) bảo: “Đúng như thế! Rabb của Nàng đă phán: ‘Việc đó rất dễ đối với TA’. Và chắc chắn TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một dấu-lạ cho nhân gian và một hồng ân từ TA. Và đó là công việc đă được quyết định.’ “
19:22

Sau đó, Nàng thụ thai Người (Giê-su) và cưu mang Người về tạm trú ở một nơi xa.
19:23

Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân cây chà là. Nàng nói “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết sớm trước việc này và bị quên lăng!”
19:24

Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới, bảo: “Chớ buồn phiền. Chắc chắn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước dưới chân Nàng,
19:25

“Và hăy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng xuống ḿnh nàng.
19:26

“Và ăn và uống và mát mắt. Nhưng nếu thấy một người phàm nào, th́ hăy bảo: ‘Quả thật tôi đă nguyện nhịn chay với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng; ngày nay tôi nhất định sẽ không nói chuyện với ai.’”
19:27

Rồi Nàng ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của Nàng. Họ bảo: “Hỡi Maryam! Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản.
19:28

“Hỡi em gái của Harun ! Cha nàng không phải là một người ác đức và mẹ nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.”
19:29

Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Họ) bảo: “Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?”
19:30

( Đứa bé) lên tiếng: “Tôi là một người bề tôi của Allah. Ngài ban cho tôi Kinh sách và chỉ định tôi làm một Nabi
19:31

“Và Ngài ban phúc cho tôi bất cứ nơi nào tôi ở; Ngài truyền lệnh bảo tôi dâng lễ Salaah và đóng Zakaah suốt thời gian tôi c̣n sống;
19:32

“Và hiếu thảo với mẹ tôi; và Ngài không làm cho tôi hách dịch và vô phúc.
19:33

“Và được bằng an vào ngày tôi chào đời, và ngày tôi ĺa đời và Ngày tôi sẽ được phục sinh.”
19:34

Đó là 'Isa (Giê-su), đứa con trai của Maryam: lời phán của sự thật mà họ c̣n ngờ vực.
19:35

Việc cho rằng Allah có một đứa con trai không thích hợp với Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán với nó “Hăy thành!” th́ nó sẽ thành như thế .
19:36

Và quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các người. Do đó hăy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo.
19:37

Nhưng những giáo phái bất đồng ư-kiến với nhau (về sự thật này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai không tin tưởng về việc xảy ra Ngày (Xét xử) Vĩ đại!
19:38

Chúng sẽ nghe và thấy rơ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến tŕnh diện TA! Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy sai lạc công khai.
19:39

Và hăy cảnh cáo chúng về Ngày Ân hận khi công việc đă được quyết định bởi v́ chúng vẫn c̣n lơ là và không tin tưởng.
19:40

Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và chúng sẽ được đưa trở về với TA.
19:41

Và hăy nhắc Ibrahim trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chân thật, một Nabi.
19:42

Khi Người thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn thờ những vật không nghe, không thấy và không mang lợi ǵ về cho cha?
19:43

“Thưa cha! Chắc chắn con đă tiếp thu được kiến thức mà cha đă không lĩnh hội; bởi thế, xin cha hăy nghe con; con sẽ đưa cha đến một con đường bằng phẳng.
19:44

“Thưa cha! Chớ thờ phụng Shaytan. Quả thật, Shaytan là một tên phản nghịch đă từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng.
19:45

“Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng phạt cha khiến cha sẽ trở thành một người bạn của Shaytan.”
19:46

(Người cha) đáp: “Hẳn con ghét những thần linh của cha lắm, hỡi con Ibrahim! Nếu con không ngưng th́ cha sẽ ném đá giết con; và hăy đi khuất mắt cha trong một thời gian lâu.”
19:47

(Ibrahim) thưa: “Con mong cha được bằng an. Con sẽ cầu xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng rộng lượng với con.
19:48

“Và tôi xin từ biệt các ông , và những kẻ mà các ông cầu nguyện ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vọng sẽ không đến nỗi vô phúc với lời cầu xin với Rabb của tôi.”
19:49

Do đó, khi Ibrahim từ biệt họ và những vật mà họ thờ phụng ngoài Allah, TA đă ban cho Người Ishaaq (Isaac) và Ya'qub (Jacob); và mỗi người đă được TA cử làm Nabi.
19:50

Và TA đă ban hồng ân của TA cho Họ; và ban cho Họ tiếng nói cao cả của sự thực.
19:51

Và hăy nhắc Musa trong Kinh sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chất phác; và là một Thiên sứ, một Nabi.
19:52

Và TA đă gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Người xích lại gần để (TA) nói nhỏ;
19:53

Và TA đă lấy ḷng Khoan dung mà gia ân cho Người, cử người anh của Người, Harun (Aaron), làm một Nabi.
19:54

Và hăy nhắc Isma'il (Ishmael) trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người giữ đúng lời hứa vàợ là một Thiên sứ, một Nabi.
19:55

Và Người đă từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ Salaah và đóng Zakaah; và Rabb của Người hài ḷng với Người.
19:56

Và hăy nhắc Idris (Enoch) trong Kinh Sách (Qur'an) này. Quả thật, Người là một người chân thật, một Nabi.
19:57

Và TA đă nhấc Người lên một địa vị cao nhă.
19:58

Họ là những người mà Allah đă gia ân trong số các Nabi xuất thân từ con cháu của Adam và từ những người mà TA đă chuyên chở trên chiếc tàu cùng với Nuh (Noah) và từ con cháu của Ibrahim (Abraham) và của Isra-il (Israel) và từ những người mà TA đă hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần những Lời mặc khải của Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng được đọc ra cho họ, họ sụp xuống phủ phục, khóc ra nước mắt.
19:59

Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê Salaah và theo đuổi những dục vọng. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt.
19:60

Ngoại trừ những ai biết hối cải và có đức tin và làm việc thiện. Bởi thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử thiệt tḥi một tí nào:
19:61

Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng đă hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu vô h́nh. Quả thật, Lời hứa của Ngài là điều nhất định ắt xảy ra.
19:62

Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tầm phào nào mà chỉ nghe lời chúc tụng Salam (Bằng an). Trong đó họ sẽ được cung phụng đầy đủ vào buổi sáng và buổi tối.
19:63

Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ Allah trong số bề tôi của TA để thừa hưởng.
19:64

Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo Mệnh Lệnh của Rabb (Allah) của Ngươi. Điều ǵ trước chúng tôi và điều ǵ sau chúng tôi và điều ǵ giữa hai điều đó đều thuộc về Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đấng không hề quên sót một điều ǵ.
19:65

Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và những ǵ giữa trời đất. Do đó, hăy thờ phụng Ngài; và hăy kiên nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Há Ngươi biết danh xưng nào giống tên của Ngài?
19:66

Và con người nói: “Sao? Một khi tôi đă chết, tôi sẽ đi ra sống lại (phục sinh)?”
19:67

Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đă tạo hóa y trước đây khi y không là ǵ cả?
19:68

Thề với Rabb của Ngươi chắc chắn TA sẽ tập trung chúng và cả bè lũ Shaytan; rồi TA sẽ bắt chúng qú gối xung quanh Hỏa Ngục.
19:69

Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi ra từng tên ương ngạnh nhất đă chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng;
19:70

Rồi chắc chắn TA biết trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nhất trong đó.
19:71

Không một ai trong các người lại không đến đó . Và đối với Rabb của Ngươi đó là một quyết định chắc chắn sẽ phải thể hiện.
19:72

Rồi TA sẽ giải cứu những ai sợ và thần phục Allah; và TA sẽ để cho những kẻ làm điều sai quấy qú gối trong đó.
19:73

Và khi những Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra để nhắc chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng: “Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?”
19:74

Nhưng trước chúng đă có bao nhiêu thế hệ giầu có và hào nhoáng hơn chúng đă bị TA tiêu diệt?
19:75

Hăy bảo: “Ai sống trong lầm lạc, th́ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian cho đến khi chúng thấy điều đă được hứa với chúng, hoặc là H́nh phạt hoặc là Giờ (Tận thế) - th́ lúc đó chúng sẽ sớm biết ai sẽợ có địa vị tồi tệ nhất và lực lượng yếu kém nhất.
19:76

Và Allah sẽ gia tăng Chỉ đạo cho những ai đi đúng đường. Và những việc làm từ thiện trường cửu đối với Rabb của Ngươi sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và thu hoạch cuối cùng.
19:77

Thế Ngươi có thấy kẻ đă phủ nhận các Lời mặc khải của TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp tài sản và con cái”
19:78

Há y đă nh́n thấu cơi vô-h́nh hoặc đă nhận từ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời giao ước?
19:79

Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều mà y đă nói và sẽ gia tăng h́nh phạt nặng nề cho y.
19:80

Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đă nói bởi v́ y sẽ đến gặp TA đơn chiếc.
19:81

Và họ đă tôn thờ các thần linh khác ngoài Allah để nhờ chúng giúp họ quyền thế và uy danh.
19:82

Nhất định không! Chúng sẽ phủ nhận công tŕnh thờ phụng của họ và sẽ là kẻ thù chống lại họ.
19:83

Há Ngươi không thấy việc TA đă cử những tên Shaytan đến xúi giục những kẻ vô đức tin nổi trận lôi đ́nh?
19:84

Bởi thế chớ vội chống báng chúngỳ. Quả thật, TA đếm cho chúng một số (ngày) nhất định.
19:85

Vào một Ngày, TA sẽ tập họp những người ngay chính sợ Allah đến diện kiến Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng như một phái đoàn lộng lẫy;
19:86

Và TA sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú (chết khát).
19:87

Không ai có quyền can thiệp ngoại trừ người nào đă nhận từ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời cam-kết.
19:88

Và chúng nói: “Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng đă có một đứa con trai.”
19:89

Chắc chắn các người đă đưa ra một chuyện tày trời;
19:90

V́ nó mà các tầng trời gần muốn vở tung, trái đất gần muốn chẻ đôi và những quả núi gần muốn sụp đổ tan tành,
19:91

Bởi việc chúng đă cho rằng Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng có một đứa con trai.
19:92

Và thật hết sức phi lư bảo Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng có một đứa con trai;
19:93

Thật ra tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều đến tŕnh diện Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng như là bề tôi cả.
19:94

Chắc chắn, Ngài đă kiểm kê và đánh số họ.
19:95

Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đến tŕnh diện Ngài đơn độc.
19:96

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ban cấp t́nh thương;
19:97

Bởi thế TA làm cho Nó (Qur'an) thành dễ dàng với chiếc lưỡi của hầu Ngươi dùng nó mà báo tin mừng cho những người ngay chính sợ Allah và để cảnh cáo đám người hay căi vă;
19:98

Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đă bị TA tiêu diệt? Há Ngươi có t́m thấy một người nào của bọn chúng? hoặc có nghe một lời xầm x́ nào của chúng?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M