New Page 1
 
New Page 1

15. الحجر - Chương 15. Al-Hijr (Vùng Núi Hijr)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
15:1

Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của một Kinh sách và quyển Qur'an minh bạch.
15:2

(Vào Ngày Phán xét cuối cùng) những kẻ không tin tưởng mong ước phải chi họ là người Muslim.
15:3

Hăy để mặc họ ăn uống và hưởng thụ. Và để niềm hy vọng đánh lừa họ; rồi đây họ sẽ sớm biết.
15:4

Và không bao giờ TA tiêu diệt một thị trấn mà không báo trước Sắc chỉ qui định.
15:5

Không một cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó và cũng không được tŕ hoăn lâu.
15:6

Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận thông điệp nhắc nhở, chắc chắn ngươi là một thằng điên;
15:7

“Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, nếu ngươi là một người nói thật?”
15:8

TA (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lư do chính đáng. Và lúc đó chúng sẽ không c̣n được triển hạn nữa.
15:9

Quả thật, TA đă ban Dhikr xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.
15:10

Và quả thật, trước Ngươi TA đă cử phái các Thiên sứ đến với những giáo phái xa xưa.
15:11

Và không một Thiên sứ nào được cử phái đến với họ mà không bị họ chế giễu.
15:12

Nhưng TA cho nó len lỏi vào tấm ḷng của những kẻ tội lỗi đúng như thế.
15:13

Họ không tin nơi nó (Qur’an); và lề lối của những kẻ đă qua đời trước họ cũng thế.
15:14

Và dù TA có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ tiếp tục đi lên đó,
15:15

Th́ họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn ta bị quáng mắt. Không, bọn ta bị tà thuật mê hoặc.”
15:16

Và chắc chắn TA đă làm ra các chùm sao trên trời; và TA tô điểm nó xinh đẹp cho những người ngắm nh́n;
15:17

Và TA bảo vệ nó khỏi bị tất cả các bọn Shaytan đáng trục xuất đột nhập.
15:18

Nếu có tên nào nghe trộm (tin tức) th́ sẽ bị một chùm lửa ngọn đỏ rực rượt theo đánh đuổi.
15:19

Và TA đă trải rộng mặt đất mà TA đặt lên đó những quả núi vững chắc; và cho mọc một cách quân b́nh trên đó đủ thứ loại.
15:20

Và TA đă làm nơi đó phương kế sinh nhai cho các người và cho cả ai mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng;
15:21

Và không một vật ǵ mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA nhưng TA chỉ ban nó xuống theo mức-lượng qui định.
15:22

Và TA gởi những luồng gió gieo tinh ; và cho nước mưa từ trên trời rơi xuống mà TA dùng để giải khát các người nhưng các người không là những người giữ kho chứa nó.
15:23

Và quả thật, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính TA là Đấng Thừa kế.
15:24

Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là người đă qua đời và ai c̣n sống sót.
15:25

Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ tập trung họ (để phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Toàn tri.
15:26

Và chắc chắn TA đă tạo hóa con người bằng đất sét ngân tiếng, lấy từ loại đất sét dẻo.
15:27

Và loài Jinn mà TA đă tạo hóa trước đây bằng hơi lửa.
15:28

Và hăy nhớ khi Rabb (Allah) của Ngươi đă phán bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một người phàm bằng đất sét ngân, lấy từ đất sét dẻo;
15:29

Rồi khi TA uốn nắn Y (Adam) thành h́nh thể và thổi vào Y Ruuh của TA, các ngươi hăy phủ phục trước Y.
15:30

. Do đó, tất cả các Thiên thần đều phủ phục.
15:31

Ngoại trừ Iblis. Nó từ chối, không chịu nhập chung với những vị phủ phục.
15:32

(Allah) bảo: “Hỡi Iblis! Nhà ngươi có chuyện ǵ? tại sao nhà ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phục?”
15:33

(Iblis đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ phủ phục trước một người phàm mà Ngài đă tạo bằng đất sét ngân lấy từ đất sét dẻo.”
15:34

(Allah) phán: “Hăy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một kẻ đáng trục xuất.
15:35

“Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử.”
15:36

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài triển hạn cho bề tôi đến Ngày chúng (người chết) sẽ được phục sinh.”
15:37

(Allah) phán: “Vậy th́ nhà ngươi được triển hạn;
15:38

“Cho đến Ngày của thời kỳ ấn định.”
15:39

(Iblis) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Bởi v́ Ngài xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân loại) trên trái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bọn chúng lầm lạc.
15:40

“Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bề tôi trung trinh của Ngài.”
15:41

(Allah) phán: “Đây là Con đường ngay chính hướng dẫn đến TA.
15:42

“Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bầy tôi của TA ngoại trừ ai trong bọn chúng là những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi.
15:43

“Và quả thật, Hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng.
15:44

“Nó có bảy cửa đi vào. Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tội nhân) nhất định của bọn chúng.
15:45

“Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi vườn có suối nước trong.
15:46

“Quí vị hăy bước vào đó với sự Bằng an và yên ổn”
15:47

“Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi ḷng họ; họ sẽ là anh em với nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt đối mặt;
15:48

“Trong đó, họ sẽ không c̣n có cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra.”
15:49

Hăy báo cho bề tôi của TA biết TA đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
15:50

Nhưng sự trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn.
15:51

Và hăy báo cho họ biết về những vị khách của Ibrahim;
15:52

Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Salaaman (Bằng an) Người đáp: “Chúng tôi sợ quí vị.”
15:53

Họ bảo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông về một đứa con trai được ban kiến thức.”
15:54

(Ibrahim) đáp: “Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi khi tôi đă về già? Vậy tin mừng về việc ǵ vậy?”
15:55

Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi thế, chớ tuyệt vọng.”
15:56

(Ibrahim) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi ḷng Khoan Dung của Rabb của ḿnh nếu không phải là những kẻ lầm lạc?”
15:57

(Ibrahim) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện ǵ, hỡi các Thiên sứ?”
15:58

Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi được cử phái đến với một đám người tội lỗi;
15:59

“Ngoại trừ gia đ́nh của Lut mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cứu tất cả;
15:60

“Không kể bà vợ của Người (Lut) mà chúng tôi đă quyết định cho nằm với số người ở lại đằng sau.”
15:61

Bởi thế, khi những vị Thiên sứ vào gặp gia đ́nh của Lut,
15:62

Người bảo: “Quả thật, quí vị là những người lạ mặt.”
15:63

Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điều mà những kẻ không tin hăy c̣n nghi ngờ.
15:64

“Và chúng tôi mang sự thật đến cho ông. Và chúng tôi là những người nói thật.
15:65

“Do đó, ông và gia đ́nh hăy ra đi vào phần cuối đêm và hăy đi đằng sau họ và chớ để cho bất cứ ai trong gia đ́nh của ông ngoái nh́n phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ông đă được lệnh.”
15:66

Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) c̣n ở lại đằng sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ vào buổi sáng.
15:67

Và người dân trong thành phố vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lut).
15:68

(Lut) bảo: “Đây là những vị khách của ta; bởi thế chớ làm ta mất mặt;
15:69

“Hăy sợ Allah và chớ hạ nhục ta!”
15:70

(Người dân của Lut) đáp: “Chúng tôi đâu cấm ông tiếp xúc với thiên hạ?”
15:71

(Lut) bảo: “Đây, các đứa con gái của ta, nếu các người muốn hành động.
15:72

(TA thề) bằng sinh mạng của ngươi v́ cuồng dâm mà chúng quanh quẩn (như thế).
15:73

Do đó, tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đă chụp bắt chúng vào lúc rạng đông.
15:74

Tiếp đó, TA lật ngược chúng ngổn ngang và đổ lên chúng những trận mưa đá cứng như đất sét nung.
15:75

Chắc chắn trong biến cố đó là những Dấu-hiệu cho những ai thông minh.
15:76

Và quả thật, chúng hăy c̣n nằm đài trên các con đường qua lại .
15:77

Quả thật, trong biến cố đó là một Dấu-hiệu cho những người có đức-tin.
15:78

Và quả thật, người dân của khu rừng Aykah cũng là những kẻ làm điều sai-quấy.
15:79

Do đó, TA đă trừng phạt chúng. Và chắc chắn hai chúng nằm trên một xa lộ thấy rơ.
15:80

Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đă phủ nhận những Thiên sứ đă được cử phái đến (với họ).
15:81

Và TA đă tŕnh bày cho họ những Dấu-hiệu của TA nhưng họ quay mặt cự tuyệt.
15:82

Và họ đă đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn.
15:83

Nhưng tiếng gầm dữ dội đă chụp bắt họ vào buổi sáng.
15:84

Và những công tŕnh mà họ đă làm chẳng giúp ích họ được ǵ.
15:85

Và TA đă tạo hoá các tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời đất chỉ v́ Chân-lư. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, hăy bỏ qua (lỗi lầm của họ) một cách lịch sự.
15:86

Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri.
15:87

Và TA đă ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu kinh được đọc đi đọc lại và Quyển Qur'an chí đại.
15:88

Nhưng chớ trố mắt nh́n thèm thuồng những món vật mà TA đă ban cho những cặp (người) của họ hưởng thụ, cũng chớ buồn phiền giùm cho họ mà hăy rủ ḷng thương của Ngươi đối với những người có đức tin;
15:89

Và hăy bảo họ: “Quả thật Ta là một người báo-trước công-khai (về h́nh phạt)”
15:90

Tương tự cái mà TA đă giáng lên những kẻ thề thốt:
15:91

Những ai đă chia mảnh Kinh Qur'an.
15:92

Bởi thế, thề với Rabb (Allah) của Ngươi TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng.
15:93

Về công việc mà chúng đă từng làm.
15:94

Do đó, hăy công bố những điều mà Ngươi đă được chỉ thị và hăy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần.
15:95

Quả thật, TA đủ giúp Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng:
15:96

Những ai dựng một thần linh khác cùng với Allah; và rồi đây chúng sẽ sớm biết.
15:97

Và quả thật, TA biết ḷng Ngươi se thắt về những điều chúng đă nói;
15:98

Nhưng hăy tán dương lời ca tụng Đức Rabb của Ngươi và trở thành một người phủ phục (trước Allah).
15:99

Và thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định sẽ xảy đến cho Ngươi.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M